Búračka? Poradíme, ako z úzkych

Nebezpečenstvo je na cestách prítomné stále, aj keď si to nepripúšťame. Čo ak zrazíte chodca práve vy - a ocitnete sa tak jednou nohou vo väzení?


Nehodovosť na Slovensku

V minulom roku sa na Slovensku stalo 13 547 dopravných nehôd. Napriek tomu, že sa ich počet za posledných 20 rokov viac ako päťnásobne znížil, stále ide o vysoké číslo. Najčastejšou príčinou dopravných nehôd je porušenie povinnosti vodiča, čiže napríklad nevenovanie sa vedeniu vozidla, telefonovanie a podobne.
 
PZP a havarijné poistenie auta - odborná poradňa
 

Čo vám môže hroziť

Ak vodič pri dopravnej nehode niekoho zraní, môže byť stíhaný za trestný čin ublíženia na zdraví z nedbanlivosti, spôsobenia ťažkej ujmy na zdraví a v prípade smrteľného následku aj za prečin usmrtenia. Za ublíženie na zdraví sa považuje také poškodenie zdravia, ktoré si vyžiada dobu liečenia zvyčajne viac ako sedem dní. Zákon definuje ťažkú ujmu na zdraví medzi iným ako zmrzačenie, stratu alebo podstatné zníženie pracovnej spôsobilosti, stratu alebo oslabenie funkcie zmyslového ústrojenstva, poškodenie dôležitého orgánu alebo poruchu, ktorá si vyžiada dobu liečby viac ako 42 dní. Vo všetkých prípadoch vinníkovi hrozí trest odňatia slobody, pričom v prípade prečinu usmrtenia je horná sadzba až dvanásť rokov.

Vinníkov však môže byť aj viac

V praxi však nehodové situácie nemajú vždy iba jedného vinníka. Nakoľko sa na jazdu musia koncentrovať všetci účastníci premávky, individuálne zaváhanie nemusí nevyhnutne viesť k nehode. Predstavme si však situáciu, pri ktorej ste mali dať prednosť v jazde, no aj neprimeraná rýchlosť motorkára prispeje k tomu, že už neumožní odvrátiť kolíziu ani jednému z vás. V inom prípade nebol šofér auta, s ktorým ste sa zrazili, pripútaný a v dôsledku toho utrpí oveľa vážnejšie zranenia. Časté sú aj havárie s cyklistami a chodcami, ku ktorým dochádza aj z dôvodov zanedbania osvetlenia, reflexných prvkov, alebo kvôli konzumácii alkoholu. Podobné prípady sú z právneho hľadiska často príliš zložité na to, aby ich vedel vodič správne posúdiť bez špeciálnej právnej pomoci.

Lista Odporucame

Ako postupovať?

Pri zranení alebo usmrtení sa v rámci dopravnej nehody musí privolať polícia. Pri podozrení, že je za nehodu zodpovedný vodič, sa musí začať trestné konanie. Pri ľahších zraneniach polícia čaká, či dĺžka práceneschopnosti poškodeného presiahne sedem dní. „Vodič by si mal po poskytnutí prvej pomoci a oznámení udalosti na číslo 112 odfotiť situáciu po dopravnej nehode, poškodené vozidlá aj prípadné stopy, najlepšie z rôznych uhlov. Mal by tiež zvážiť, či je po príchode polície hneď pripravený vypovedať. Aj keď sa domnieva, že nehodu nespôsobil, mal by ju i tak vždy oznámiť svojej PZP poisťovni,“ radí riaditeľ poisťovne Groupama Tomáš Kalivoda a dodáva: „Z našich skúseností vyplýva, že ľuďom chýba potrebné právne povedomie. Často sa stáva, že vodič po traumatizujúcom zážitku nevyhľadá kvalifikovanú právnu pomoc a je sám vystavený trestnému konaniu, ktoré mu spôsobí ďalšiu enormnú psychickú záťaž. Vodiči najčastejšie robia chybu v tom, že v rozrušení po nehode podrobne vypovedajú o jej vzniku a priebehu. V dobrej viere, že hovoria pravdu, podávajú neprijateľné a rozporuplné informácie v stave rozrušenia. Na objasnenie príčin nehody podaním vysvetlenia účastníkmi je dostatok času aj neskôr, po opadnutí prvotného šoku, prípadne aj za prítomnosti advokáta.“

Nad rámec zákona

Zabezpečiť klientovi advokáta síce je povinnosťou každej poisťovne, no len na konanie o náhrade škody, nie na trestné konanie.

Vo viacerých slovenských poisťovniach je však poistenie právnej ochrany v trestnom konaní súčasťou PZP.

Poisťovňa Groupama poskytuje svojim klientom pre prípad nehody tri hodiny bezplatného právneho poradenstva, ktoré zabezpečuje partnerská advokátska kancelária. Poisťovňa Generali kryje v rámci PZP právnu asistenciu a pomoc v prípade civilného a správneho sporu, a to az do výšky 500 eur ročne. Poisťovňa AXA tiež ponúka službu právnej asistencie v rámci PZP, a to s limitom plnenia 400 eur pre jednu poistnú udalosť. Táto poisťovňa ponúka tiež možnosť pripoistenia právnej asistencie na vyšší limit plnenia 4100 Eur. Aj v ČSOB poisťovni je právne a administratívne poradenstvo súčasťou asistenčných služieb k PZP. Okrem iného zahŕňa úhradu nákladov na právne zastupovanie do limitu 800 Eur. Poisťovňa poskytuje súčinnosť tiež v prípade, že vinníkom je iný vodič – napríklad prípravou žiadosti o odškodnenie či náhradu škody. V tomto prípade je limit 200 eur.

Ďalšie poisťovne – ako napríklad Wüstenrot – ponúkajú možnosť pripoistenia právnej ochrany auta a vodiča a to ako v trestnom, tak priestupkovom a správnom práve. Aj poisťovňa Uniqa ponúka možnosť doplnkovo poistiť poistenie právnej ochrany, ktoré zahŕňa široké krytie udalostí v trestnom, priestupkovom alebo správnom konaní - hradí napríklad aj výdavky a odmeny za zastupovanie advokátom v zahraničí.

Allianz – Slovenská poisťovňa poskytuje poisteným klientom, ktorí spôsobili škodu, súčinnosť a poradenstvo najmä v rámci vlastných kapacít.

Na čo je dobrá konzultácia s právnikom

V rámci konzultácie advokát informuje klienta o priebehu trestného konania a jeho možných výsledkoch, ako aj o jeho právach. Rozoberie s klientom dopravnú nehodu, vysvetlí mu pochybenia a porušenia dopravných predpisov, vyhodnotí jeho zodpovednosť aj okolnosti svedčiace v jeho prospech. Pomoc advokáta zároveň posilňuje povedomie klienta, že so svojim problémom nie je sám a že môže hovoriť o dopravnej nehode s nezávislým odborníkom.

Vyberáme z Poistovne.sk

31403_obr

Párty sa skončila, je tu uťahovanie opaskov, ukázala štúdia Allianz

Svet zažil tzv. annus horribilis - globálne finančné aktíva poklesli o 2,7 %, čo je najväčší pokles od svetovej finančnej krízy. Z finančného majetku nám výrazne ukrajuje inflácia, potrebujeme sa naučiť inteligentne sporiť. Slovenskí sporitelia sa bankám otočili chrbtom – vyberali úspory a investovali na kapitálových trhoch, kde nakúpili rekordné množstvo cenných papierov za 1,5 miliardy eur.
28.09.2023
Čítať viac o Párty sa skončila, je tu uťahovanie opaskov, ukázala štúdia Allianz
Businessman podpisuje zmluvu-001

Poisťovňa pri životnom poistení neposudzuje, či ujma na zdraví vznikla následkom trestného činu

Dopravné nehody, zneužívanie, rôzne zločiny, či úmrtie blízkej osoby. Väčšina z nás si zažije počas svojho života určitý druh traumy. Hoci po takomto šoku nie každý na to myslí, ale obeť násilného trestného činu má nárok na odškodné. Či už po podaní žiadosti na ministerstve spravodlivosti, alebo ak má uzatvorené životné poistenie, tak prostredníctvom poistenia.
26.09.2023
Čítať viac o Poisťovňa pri životnom poistení neposudzuje, či ujma na zdraví vznikla následkom trestného činu
redakcia-nehoda

Allianz hlási nárast odhalených podvodov, v niektorých oblastiach padli celoročné rekordy

Za prvých 8 mesiacov tohto roka odhalil Allianz podvody za viac ako 10 miliónov eur. Najviac stúpli podvody v PZP a v poistení privátneho majetku. Jeden klient si chcel z novej poistky uplatniť starší úraz ramena, iný chcel novou poistkou zaplatiť 4 roky zničenú strechu.
20.09.2023
Čítať viac o Allianz hlási nárast odhalených podvodov, v niektorých oblastiach padli celoročné rekordy

Vyberáme z banky.sk