Výluky z cestovného poistenia

Aj keď máte cestovné poistenie, nie každú poistnú udalosť vám poisťovňa preplatí. Ponúkame vám prehľad najčastejších prípadov výluk z cestovného poistenia ako aj rady, ako vyhnúť sa problémom.

Alkohol a omamné látky

V prípade, že poistná udalosť nastala z dôvodu požitia alkoholu či omamných látok, môže dôjsť k zníženiu alebo aj zamietnutiu poistného plnenia - podľa toho aký vplyv malo požitie alkoholu na vznik poistnej udalosti. Porušenie podmienok sa preveruje napríklad z policajnej správy pri nehode, či úraze, taktiež z lekárskej správy či pitevnej správy pri úmrtí. Dovolenkári by preto mali byť opatrní najmä pri tzv. all inclusive pobytoch, kde býva často alkohol v cene pobytu. „Špeciálne by sme chceli upozorniť, že v prípade zachraňovacích akcií sú z plnenia vylúčené škody vzniknuté vplyvom alkoholu, vplyvom návykových látok alebo nadmerným užitím liekov bez lekárskeho predpisu. Zaznamenávame totiž prípady utopenia v mori v dôsledku požitia alkoholu. Evidujeme tiež viaceré úrazy následkom požitia omamných látok (napr. marihuana) v krajinách, kde je ich požitie povolené. Pozor! Aj napriek tomu sú udalosti vplyvom požitia omamných látok z poistenia vylúčené,“ upozorňuje manažérka pre cestovné poistenie UNIQA poisťovne Ľubomíra Hricová.

Rizikové a adrenalínové športy

V cestovnom poistení sú v rámci poistených liečebných nákladov kryté aj letné športy vykonávane pri mori počas dovolenky, napr. jazda na vodnom skútri, člnkovanie, či vodný bicykel. V prípade, že sa chcete venovať na dovolenke rizikovým a adrenalínovým športom, tie zvyčajne treba pripoistiť. Platí to aj pre športy vykonávané súťažne či v rámci tréningov a sústredení v zahraničí. Konkrétne informácie o športoch, ktoré nie sú kryté poistením sú uvedené v poistných podmienkach, napr. horolezectvo, skalolezectvo, skialpinizmus, diaľkové plávanie nad 10 km, parašutizmus, alpinistika, jaskyniarstvo, lietanie, paragliding či bungee-jumping.
 

>> TIP Poistovne.sk: Opýtajte sa vo svojej poisťovni, či vaše cestovné poistenie zahŕňa aj záchranu na horách a vo vode. <<

Storno zájazdu – pozor na termíny

Nad poistením storna zájazdu by mali uvažovať hlavne rodiny s malými deťmi a tí, ktorí si dovolenku objednávajú v skorom termíne. Mnohokrát sa však stáva, že si klienti zakúpia cestovné poistenie až po zakúpení si dovolenky, čo síce nie je problém, len treba počítať s tým, že poisťovne majú ochranné lehoty. Ak si poistenie storna zakúpite až dodatočne, začne vám platiť až o 8 resp 14 dní, v závislosti od poisťovne. Viac k poisteniu storna a lehotách si prečítajte tu: Pripoistenie storna a čakacie lehoty.

Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou požičaného vozidla

Mnoho dovolenkárov pricestuje do zahraničia a tam si požičia auto. Častokrát sú presvedčení, že na úhradu škody, ktorú spôsobia jazdou inému, im stačí mať uzatvorené cestovné poistenie. Nie je to pravda. „Poistenie zodpovednosti za škodu v cestovnom poistení kryje škody na zdraví či majetku, ktoré spôsobíte inej osobe. Nevzťahuje sa však na škodu spôsobenú prevádzkou motorového a bezmotorového vozidla, taktiež nie na škodu spôsobenú na prenajatej či požičanej veci,“ upozorňuje Ľ. Hricová. Prevádzkovateľ požičovne áut by mal mať poistku, ktorá kryje škody na požičanom vozidle zahrnutú v cene za požičanie vozidla, prípadne ju zaplatíte samostatne pri požičiavaní. Túto skutočnosť si je však potrebné overiť pri požičiavaní auta.

Pes na dovolenke

Ak beriete na dovolenku svoje domáce zvieratko, na škodu, ktorú spôsobí niekomu inému na zdraví alebo majetku, sa cestovné poistenie nevzťahuje. Viete si ju však nárokovať z poistenia domácnosti, ktorá v rámci poistenia zodpovednosti za škodu kryje aj zodpovednosť za škodu z držby psa. Pri ceste do zahraničia nezabudnite na: doklady pre psa – cestovný doklad (pet pass), mikročip, resp. tetovanie a platnú vakcináciu proti besnote. Viac o poistení psíka si prečítajte tu:  Ako bezpečne cestovať na dovolenku so psom.

Komplikácie pri poistení seniorov

Seniori nad 70 rokov sa pri poistení do zahraničia môžu stretnúť problémami. Takmer všetky poisťovne kvôli vyšším zdravotným rizikám osoby nad 70 rokov poisťujú s prirážkou na poistnom.

Chronické choroby a krajiny, kde sa vyžaduje očkovanie

Pri chronických chorobách kontaktujte vopred svojho ošetrujúceho lekára, ktorý by vám mal predpísať dostatočné množstvo liekov na celú dĺžku pobytu, pretože takéto prípady nie sú poistením kryté. V zmysle platných výluk sa poistenie liečebných nákladov nevzťahuje na nedokončenú liečebnú starostlivosť v SR, následnú liečbu ochorení existujúcich v čase uzavretia poistnej zmluvy ani na chronické a existujúce ochorenia známe v čase uzatvárania poistnej zmluvy kvôli ktorým bol poistený hospitalizovaný posledných 12 mesiacov pred začiatkom poistenia.

Taktiež je nevyhnutné si pred vycestovaním overiť (napr. aj cez asistenčnú službu), aké druhy očkovania sú v rôznych najmä exotických krajinách potrebné a vysoko odporúčané. Udalosti, ktoré vzniknú následkom nevykonaného povinného očkovania, sú totiž vo výlukách z poistenia.

Tehotenstvo

Najvhodnejším termínom na dovolenku pre budúcu mamičkuje druhý trimester (4.-7.mesiac), kedy je tehotenstvo najstabilnejšie. Vo väčšine poisťovní aj preto pre úhradu všetkých nákladov na ošetrenie zdravotných komplikácií súvisiacich s tehotenstvom štandardne platí medzník 26.týždeň. Po tomto termíne si budúca mamička hradí akékoľvek ošetrenie súvisiace s graviditou sama. Táto výluka  sa však týka iba liečebných nákladov súvisiacich s komplikáciami v  tehotenstve. Samozrejme, všetky ostatné ošetrenia či hospitalizácia v prípade úrazu či choroby sú normálne hradené z liečebných nákladov v rámci cestovného poistenia.
Čo sa týka liečebných nákladov, cestovné poistenie kryje len ošetrenie akútnych komplikácií v tehotenstve, nie preventívne vyšetrenia. Ak sa stane, že žena nečakane porodí v zahraničí, nemusí sa obávať, pokiaľ má Európsky preukaz zdravotného poistenia. Ten jej garantuje zdravotnú starostlivosť v rovnakom rozsahu ako má v krajine domáci občan. Náklady na pôrod v zahraničí komerčné cestovné poistenie nekryje. Viac o cestovnom poistení v tehotenstve si prečítajte tu.

Terorizmus, vojny a nepokoje

Liečebné náklady vzniknuté na základe teroristickej akcie v krajinách, ktoré neboli v čase vycestovania poisteného do zahraničia MZV oficiálne označené ako krajiny, kde sa teroristická akcia očakáva alebo do ktorých sa neodporúča cestovať (od III. stupňa a viac) sú v ročnom poistení hradené až do výšky poistnej sumy pre liečebné náklady. Ak vám úraz zanechá trvalé následky, poisťovňa vám vyplatí príslušné percento z poistnej sumy pre trvalé následky úrazu. Pozor! Krajiny, kde sa vyskytujú štrajky, nepokoje, vzbury, vojny a krajiny, do ktorých MZV neodporúča cestovať v súvislosti s terorizmom, sú vo všeobecných výlukách z poistenia.

Vyberáme z Poistovne.sk

redakcia-nehoda

Allianz hlási nárast odhalených podvodov, v niektorých oblastiach padli celoročné rekordy

Za prvých 8 mesiacov tohto roka odhalil Allianz podvody za viac ako 10 miliónov eur. Najviac stúpli podvody v PZP a v poistení privátneho majetku. Jeden klient si chcel z novej poistky uplatniť starší úraz ramena, iný chcel novou poistkou zaplatiť 4 roky zničenú strechu.
20.09.2023
Čítať viac o Allianz hlási nárast odhalených podvodov, v niektorých oblastiach padli celoročné rekordy
girl-using-sidewalk-chalk-in-schoolyard

Úrazy počas prestávky, krádeže a kyberšikana - kto nesie zodpovednosť za škody, ktoré sa stanú žiakom v škole?

Úrazy, zranenia, strata alebo krádež vecí sú najčastejšie škody, ktoré sa deťom stanú v škole počas vyučovania. Stále častejšie sa však školy stretávajú aj s prípadmi kyberšikany. Pozrite si, v ktorých prípadoch nesie zodpovednosť za škody škola.
20.09.2023 | redakčne upravené
Čítať viac o Úrazy počas prestávky, krádeže a kyberšikana - kto nesie zodpovednosť za škody, ktoré sa stanú žiakom v škole?
AdobeStock-Komunalna-p-18-9-2023

Havarijné poistenie: Prečo má zmysel aj u starších vozidiel?

Havarijné poistenie patrí medzi majiteľmi ojazdených áut k často diskutovaným témam. U mnohých vodičov „jazdeniek“ panuje názor, že sa neoplatí, no v skutočnosti má množstvo výhod, ktoré vám dokáže uľahčiť život na cestách. A to dokonca aj v prípadoch, že má vaše vozidlo už čosi za sebou.
18.09.2023
Čítať viac o Havarijné poistenie: Prečo má zmysel aj u starších vozidiel?

Vyberáme z banky.sk