VšZP chce obstarať lieky pre krv a krvotvorné orgány11.02.2019 (13:00)

Celková odhadovaná cena zákazky je takmer 1,7 mil. eur bez DPH.

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) chce obstarať lieky pre krv a krvotvorné orgány. Podľa oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania je celková odhadovaná cena zákazky takmer 1,7 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty.

Ako sa uvádza v súťažných podkladoch, ide o skupinu liekov, ktorá je indikovaná pri profylaxii a liečbe krvácavých stavov spôsobených vrodeným nedostatkom faktoru VIII (hemofília A). VšZP chce kúpiť 4 750 liekov na obdobie dvoch rokov.

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Všeobecnej zdravotnej poisťovne s tým, že verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok. V obstarávaní sa počíta aj so zábezpekou, do lehoty na predkladanie ponúk uchádzač zabezpečí viazanosť ponuky v sume 10 tisíc eur.

Podľa informácií zverejnených v Dodatku k Úradnému vestníku EÚ je lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť do 11. marca 2019. Ponuku môže predložiť podľa súťažných podkladov okrem uchádzača aj skupina dodávateľov. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.
 
Foto: redakcia


Sponzorované odkazy