Zahraničný obchod Slovenska skončil vlani v prebytku takmer 2,5 mld. eur08.02.2019 (10:30)

Medziročne sa však prebytok zahraničného obchodu znížil až o pätinu.

Zahraničný obchod Slovenska skončil v minulom roku v prebytku 2,452 mld. eur. Medziročne sa tak prebytok znížil takmer o 20 %. V samotnom decembri pritom obchodná bilancia vykázala schodok v objeme 129,3 mil. eur, kým v predchádzajúcom roku predstavoval decembrový deficit 44,2 mil. eur. Informoval o tom Štatistický úrad SR (ŠÚ).

Celkový vývoz tovaru zo Slovenska v decembri dosiahol 5,84 mld. eur a medziročne sa zvýšil o 5,9 %. Ešte výraznejšie však rástol dovoz, a to o 7,4 % na 5,97 mld. eur. Kumulatívne za celý rok 2018 tak export tovarov zo Slovenska predstavoval 79,898 mld. eur a oproti roku 2017 stúpol o 6,9 %. Celkový dovoz sa zvýšil o 8 % na 77,446 mld. eur.

Podrobné údaje o vývoji zahraničného obchodu za december a celý rok 2018 poskytnú štatistici o mesiac. Aktuálne informujú, že vývoz zo Slovenska do členských štátov Európskej únie v januári až decembri minulého roka oproti rovnakému obdobiu roka 2017 vzrástol o 6,6 % a z celkového vývozu tvoril podiel 85,2 %. Dovoz z členských štátov únie sa na celkovom dovoze podieľal 67,8 % a medziročne vzrástol o 9,8 %.

Vývoz do nečlenských krajín Európskej únie za celý rok 2018 oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roku vzrástol o 8,3 % a z celkového vývozu tvoril podiel 14,8 %. Dovoz z nečlenských krajín Európskej únie sa na celkovom dovoze podieľal 32,2 % a medziročne vzrástol o 4,3 %. Najviac obchodovaná trieda v zahraničnom obchode Slovenska boli stroje a prepravné zariadenia podielom 60,5 % na celkovom vývoze a 48,7 % na celkovom dovoze.

Ako dodáva Štatistický úrad SR, po sezónnom očistení údajov v decembri 2018 dosiahol celkový vývoz tovaru hodnotu 7,047 mld. eur, pri medziročnom raste o 9,3 %. Celkový dovoz tovaru sa zvýšil o 11 % na 6,798 mld. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 249 mil. eur.
 
Zdroj: SITA, Foto: redakcia


Sponzorované odkazy