Štatistici zrevidovali novembrový prebytok zahraničného obchodu mierne nahor08.02.2019 (10:25)

Podľa aktualizovaných údajov dosiahol prebytok zahraničného obchodu Slovenska v novembri minulého roka 83,6 mil. eur. Medziročne sa tak bilancia zahraničného obchodu zhoršila o vyše 400 mil. eur.

Novembrový prebytok zahraničného obchodu bol napokon o niečo vyšší, ako pred mesiacom uvádzali štatistici. Výslednú bilanciu totiž zrevidovali smerom nahor o 15,5 mil. eur na 83,6 mil. eur, čo znamenalo medziročný pokles prebytku takmer o 408 mil. eur. V novembri sa pritom podľa aktualizovaných údajov v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roku zvýšil celkový vývoz tovaru o 5,3 % na 7,683 mld. eur a celkový dovoz o 11,7 % na 7,599 mld. eur.

Kumulatívne od januára do novembra minulého roka tak bolo saldo zahraničného obchodu Slovenska aktívne v objeme 2,581 mld. eur. Bolo tak o 514 mil. eur nižšie ako za rovnaké obdobie roku 2017. Najvyššie aktívne saldo mala Slovenská republika s Nemeckom, a to 3,929 mld. eur, Francúzskom 2,505 mld. eur, Spojeným kráľovstvom 2,48 mld. eur, Rakúskom 2,046 mld. eur, Talianskom 1,897 mld. eur a Poľskom 1,726 mld. eur. Najväčšie pasívne saldo bolo s Vietnamom 4,165 mld. eur, Kórejskou republikou 4,026 mld. eur, Čínou 2,929 mld. eur a Ruskou federáciou 2,336 mld. eur.

Zo Slovenskej republiky sa vyviezol tovar v hodnote 74,058 mld. eur. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2017 sa zvýšil celkový vývoz o 7 %. Z tovarového hľadiska vzrástol vývoz osobných automobilov a iných motorových vozidiel konštruovaných hlavne na prepravu osôb o 3,643 mld. eur, elektrických prístrojov osvetľovacích a signalizačných o 250,3 mil. eur, drôtov a káblov o 144,4 mil. eur a strojov a mechanických prístrojov s vlastnou individuálnou funkciou o 112,9 mil. eur. Najviac klesol vývoz monitorov a projektorov, televíznych prijímačov o 404,2 mil. eur, karosérií motorových vozidiel o 382,9 mil. eur, telefónnych súprav vrátane telefónov pre celulárnu sieť o 186,5 mil. eur a častí a súčastí vhodných pre vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu, rozhlasové a televízne vysielanie o 150,1 mil. eur.

V rámci najvýznamnejších obchodných partnerov vzrástol vývoz do Nemecka o 16,6 %, Českej republiky o 10,1 %, Poľska o 6,1 %, Francúzska o 6,7 %, Talianska o 1,8 %, Rakúska o 2,7 %, Spojených štátov amerických o 20,6 %, Španielska o 3 %, Rumunska o 10,1 % a Ruskej federácie o 0,7 %. Znížil sa vývoz do Maďarska o 1,9 %, Spojeného kráľovstva o 4,7 % a Holandska o 7,8 %. Z pohľadu hlavných ekonomických zoskupení sa zvýšil vývoz do krajín Európskej únie o 7 % a tvoril 85,3 % celkového vývozu SR, a do krajín OECD o 6,9 %, ktorý sa na celkovom vývoze Slovenska podieľal 88,5 %.

Do Slovenskej republiky sa doviezol tovar v hodnote 71,476 mld. eur, pri medziročnom raste o 8,1 %. Z tovarového hľadiska vzrástol dovoz častí, súčastí a príslušenstva motorových vozidiel o 1,722,3 mld. eur, drôtov a káblov o 502,5 mil. eur, ropných olejov a olejov získaných z bitúmenových nerastov, surových o 498 mil. eur a vratných alebo rotačných zážihových spaľovacích piestových motorov o 461,4 mil. eur. Významne klesol dovoz výrobkov s tekutými kryštálmi o 367 mil. eur a monitorov a projektorov, televíznych prijímačov o 294,9 mil. eur.

Vo vzťahu k najvýznamnejším obchodným partnerom vzrástol dovoz z Nemecka o 14,2 %, Českej republiky o 4,9 %, Vietnamu o 14,3 %, Kórejskej republiky o 8,9 %, Poľska o 10,3 %, Ruskej federácie o 22,8 %, Maďarska o 2,9 %, Talianska o 8,5 %, Francúzska o 2,2 % a Rakúska o 7,7 %. Poklesol dovoz z Číny o 15,6 %. Z hľadiska hlavných ekonomických zoskupení sa oproti rovnakému obdobiu roku 2017 zvýšil dovoz z krajín Európskej únie o 9,9 %, keď tvoril 67,6 % z celkového dovozu, a z krajín OECD o 7,2 % a na celkovom dovoze Slovenska sa podieľal 66,5 %.
 
Zdroj: SITA, Foto: redakcia


Sponzorované odkazy