Na čo si dať pozor pri poistení nehnuteľnosti

Ako si treba poistiť nehnuteľnosť tak, aby sme na to nedoplatili? Kde býva najčastejšie kameň úrazu? Aj na tieto skutočnosti môžete doplatiť.Pozor na podpoistenie

Prvým problémom býva podpoistenie. V prvom rade je dôležité správne stanoviť poistnú sumu – teda sumu, na ktorú bude nehnuteľnosť poistená. „Pomerne často sa, žiaľ, stáva, že nehnuteľnosť nie je poistená na dostatočnú sumu – dôjde teda k podpoisteniu. Ľudia si problém uvedomia až vtedy, keď dôjde k poistnej udalosti a oni dostanú menej peňazí, než bola skutočná hodnota nehnuteľnosti,“ vysvetľuje Daniela Michaličová, riaditeľka úseku komunikácie a bankopoisťovníctva Komunálnej poisťovne.

Snaha ušetriť sa nevypláca

K podpoisteniu môže podľa Michaličovej dôjsť už pri uzatváraní zmluvy. Napríklad ak klient v snahe ušetriť zvolí poistnú sumu majetku nižšiu, ako je jeho skutočná hodnota. V prípade poškodenia alebo zničenia nehnuteľnosti poskytne poisťovňa plnenie vypočítané na základe porovnania poistnej sumy budovy dojednanej v zmluve a jej skutočnej hodnoty. „Klient môže tratiť aj v prípade, že sa v poistnej zmluve nedojedná indexácia. V takom prípade síce bola poistná zmluva uzavretá na správnu poistnú sumu, ale napríklad po rozsiahlejšej rekonštrukcii alebo po nákupe drahších domácich spotrebičov nebola výška poistnej sumy upravená. Tým dôjde k podpoisteniu,“ hovorí ďalej s tým, že poisťovňa potom kráti poistné plnenie vypočítané na základe nižšej poistnej sumy.

Predmetom poistenia nehnuteľnosti sú stavby určené na bývanie − rodinné domy a byty, domy vo výstavbe, rekreačné chaty, garáže, ploty, bazény, ale aj stavebný materiál. Podľa Michaličovej sa teda odporúča, aby spolu s poistením nehnuteľnosti klienti uzatvorili aj poistenie domácnosti. Vyhnú sa tak riziku, že by v prípade škody na nehnuteľnosti museli napríklad opravy, respektíve kúpu zariadenia domácnosti hradiť z vlastných prostriedkov. Tejto téme sme sa venovali v jednom zo starších článkov.

Pozor aj na zvýšenie hodnoty vybavenia domácnosti alebo nehnuteľnosti

Podľa Anny Jamborovej, hovorkyne ČSOB Poisťovne, by si klienti nemali zamieňať poistenie domácnosti a poistenie nehnuteľnosti. „Rovnako by si mali klienti priebežne preverovať, či súčasné zariadenie domácnosti a stav nehnuteľnosti zodpovedá údajom uvedeným v zmluve. To platí napríklad v prípade, ak klient v priebehu rokov zvýšil hodnotu vybavenia domácnosti alebo nehnuteľnosti.“

Informujte sa, čo máte kryté

Niektorí klienti si nemusia hneď uvedomiť rozdiel medzi rôznymi typmi poistení, ktoré sa týkajú bývania, každé však kryje niečo iné. Dôležité je, aby sa klient informoval, čo má konkrétnym poistením kryté. „Je na rozhodnutí klienta, či uprednostní uzavretie komplexného poistenia, v ktorom má všetko potrebné (čo je pre klienta aj administratívne jednoduchšie), alebo si svoje poistenie „vyskladá“ z toho, o čo má záujem,“ hovorí Daniela Vlčková z komunikácie a PR Wüstenrot poisťovne s tým, že je optimálne aj v takom prípade využiť ponuku jednej poisťovne a nekombinovať produkty rôznych poisťovní, aby sa nestalo, že v niektorých oblastiach by možno mal poistné krytie duplicitné a niektoré riziká by nemal pokryté vôbec, keďže aj poistné produkty „rovnakého typu“ sa u jednotlivých poisťovní môžu výrazne líšiť napríklad v krytí rizík, v limitoch poistného plnenia a podobne.

Výšku poistnej sumy treba z času na čas prehodnotiť

Podstatné je, aby klient vedel, čo má v poistení zahrnuté, prípadne poznal výluky z poistenia a aby bola adekvátne stanovená výška poistnej sumy vzhľadom k hodnote poisťovaného majetku. „Najmä v prípade starších poistných zmlúv (bez ochrany proti inflácii) neraz dochádza k takzvanému podpoisteniu; v prípade škodovej udalosti potom hrozí nedostatočné poistné plnenie, respektíve nedostatočné pokrytie reálnych nákladov na obnovu majetku. Aspoň raz za 5 rokov je preto namieste prehodnotiť výšku poistnej sumy, zvlášť po rekonštrukcii bytu/domu alebo modernizácii zariadenia domácnosti,“ vraví Vlčková. Tiež dodáva, že poistená nehnuteľnosť musí byť zabezpečená spôsobom primeraným výške dojednanej poistnej sumy.

Vyberáme z Poistovne.sk

Untitled-2

Allianz je partnerom filmu o slovenskej prírode s legendárnym dokumentaristom

Allianz podporil vznik filmu britského dokumentaristu Divoká príroda Slovenska. Dokument o slovenskej prírode sa bude vysielať v 50-tich krajinách sveta. Zapojte sa do súťaže Allianz o účasť na nakrúcaní filmu.
16.05.2022
Čítať viac o Allianz je partnerom filmu o slovenskej prírode s legendárnym dokumentaristom

Na čo si dať pozor pri poistení domova

Poistenie nehnuteľnosti je dobrá vec, musí však byť nastavené správne. Kedy je poistenie nehnuteľnosti len vyhadzovanie peňazí?
16.05.2022 | redakcia
Čítať viac o Na čo si dať pozor pri poistení domova

Ako poistiť bicykel

V peknom počasí sadá na bicykel čoraz viac cyklistov. Cyklistika nie je už len víkendovou záležitosťou, ale mnohí ľudia siahajú po bicykli aj pri ceste do práce. Ako si zabezpečiť bicykel pred krádežou a kto uhradí škody, ktoré spôsobíte ako cyklista? 
13.05.2022 | redakcia
Čítať viac o Ako poistiť bicykel

Vyberáme z banky.sk