Prečo sa ceny PZP jednotlivých poistovní líšia?

Ak si skúsite pozrieť, v akých cenách sa pohybuje poistné v online kalkulačke, môžu vás prekvapiť pomerne veľké rozdiely. Dnes sa pozrieme na to, prečo sú ceny PZP tak odlišné.

Na základe čoho sa stanovujú ceny?

Poisťovne stanovujú ceny PZP pre jednotlivé kategórie motoristov na základe vlastných štatistík, analýz a vyhodnotenia rizikovosti, teda posúdenia miery rizika jednotlivých skupín vodičov. „Počet kritérií, na základe ktorých poisťovne posudzujú klientov a zaraďujú držiteľov vozidiel do jednotlivých segmentov, motorové vozidlá do istých kategórií a určujú im tak cenu za poistenie, je v poisťovniach rozdielny, hovorí Vladimír Cvik, výkonný riaditeľ Netfinancie.sk. „Táto rôznorodosť v posudzovaní rizika znamená, že niektorí poisťovatelia použijú 3 či 4 parametre na určenie ceny za poistenie, iní majú aj 10 prvkov hodnotenia rizikovosti a stanovenie výšky poistného. Oproti minulému roku na trhu nepribudlo žiadne nové segmentačné kritérium, ktoré by podstatným spôsobom hodnotilo riziko,“ vysvetľuje s tým, že na konečnú podobu cien však majú vplyv aj obchodné ciele a záujmy poisťovní, napríklad snaha o zvýšenie podielu na trhu.

O koho je najväčší záujem?

Už niekoľko rokov je podľa Cvika najväčší záujem poisťovní o štatisticky najmenej rizikovú kategóriu klientov – o skúseného a vekom staršieho vodiča s viacročným bezškodovým priebehom, ktorý býva mimo veľkých miest a má menšie vozidlo, teda auto s nižším výkonom motora, objemom valcom a hmotnosťou. „Tomuto segmentu poisťovne už viacero rokov ceny nezvyšujú, dokonca znižujú a rozdiel v cenách jednotlivých poisťovateľov je minimálny.“ Naopak, najväčšie rozdiely môžu vidieť v cenách mladí motoristi a vodiči s registráciou auta v najväčších mestách.

 V silne konkurenčnom prostredí neplatí zovšeobecnenie na celý trh, ale väčšina poisťovateľov za najrizikovejšiu skupinu klientov považuje kombináciu mladý vodič z krajského alebo väčšieho mesta, ktorý jazdí na väčšom, silnejšom aute. „Poisťovne vysokými cenami dávajú jasné znamenie, o ktorý segment vodičov nemajú záujem,“ hovorí Cvik. Rozdielny je aj pohľad poisťovní na škodovosť klienta – v niektorých poisťovniach má vplyv na cenu akákoľvek zavinená škodová udalosť, inde sa jedna či dve škody „odpúšťajú“. „Odlišnosti sú aj v počte rokov držiteľa auta bez škody, ktoré poisťovne posudzujú, a to od dvoch až do desiatich rokov.“

Koho sa môžu dotknúť vyššie ceny?

Zvyšovanie cien poistenia môžu pocítiť vodiči, ktorí v ostatnom období spôsobili škodovú udalosť – aj tu je však prístup jednotlivých poisťovateľov k úprave poistného rozdielny. „V mnohých poisťovniach sú vyššie ceny PZP aj pre právnické osoby a živnostníkov, sú však aj poisťovne, ktoré nerozlišujú, či vozidlo prevádzkuje firma alebo fyzická osoba,“ dodáva Cvik.

Na čo treba dať pozor pri výbere poistky?

Podľa Maroša Ovčarika, riaditeľa Finančného kompasu, si treba všímať okrem ceny aj bonusy, ktoré poisťovňa poskytuje a majú vplyv na cenu PZP. Ale aj ďalšie výhody, ako napríklad vyššie poistné krytie na život, zdravie, či majetok, alebo možnosť zvoliť si niektoré pripoistenia v základnej cene (vandalizmus, stret so zverou, úraz posádky vozidla, alebo živelné pohromy a podobne). „Samozrejme, že poisťovne sa snažia okrem základných poistných produktov ponúkať aj balíčky s rozšírenými službami, pri ktorých si zvýšia svoju pridanú hodnotu a môžu si pýtať viac. Rozdiely medzi poisťovňami sú napríklad aj v tom, či a aké asistenčné služby v rámci povinného zmluvného poistenia ponúkajú.“ Pri výbere PZP je potrebné vždy porovnávať ponuky všetkých poisťovní a netreba brať prvú ponuku, ktorá príde. „Treba si nechať vypracovať ponuky poistenia z viacerých poisťovní, aby bolo z čoho vyberať.“

Výšku PZP si môžete zistiť v online kalkulačkách na webových stránkach poisťovní, alebo keď chcete ušetriť čas, vyskúšajte internetové portály špecializované na predaj poistiek.

Vyberáme z Poistovne.sk

redakcia-nehoda1

Za škody vyplatila Allianz minulý rok o 30 percent viac

Účet za škody bol vyšší vo všetkých segmentoch, najviac zaplatila Allianz opäť za škody na vozidlách. V privátnom majetku riešila Allianz veľké požiare, jeden za 440-tisíc, ďalší za 161-tisíc eur. Za onkologické úmrtie vyplatila Allianz pozostalým 200-tisíc eur.
30.01.2023
Čítať viac o Za škody vyplatila Allianz minulý rok o 30 percent viac
daughter-teaching-technology

Zmeny v sociálnom poistení od začiatku roka 2023. Čo potrebujete vedieť? (1. časť) - Dôchodky

Rok 2023 so sebou prináša niekoľko dôležitých zmien v oblasti sociálneho poistenia. Dnes sme pripravili prehľad toho najdôležitejšieho v oblasti dôchodkov.
30.01.2023 | redakcia
Čítať viac o Zmeny v sociálnom poistení od začiatku roka 2023. Čo potrebujete vedieť? (1. časť) - Dôchodky
young-man-texting

Čo sa zmení v zdravotnom poistení detí po dosiahnutí 18 rokov?

Rodičia stratia prístup k zdravotnej karte svojho dospelého potomka a už nebudú môcť využívať výhody určené deťom. Alkohol ich môže vyjsť draho. Čo znamená dovŕšenie dospelosti z pohľadu zdravotnej poisťovne?
26.01.2023 | redakčne upravené
Čítať viac o Čo sa zmení v zdravotnom poistení detí po dosiahnutí 18 rokov?

Vyberáme z banky.sk