Sociálna poisťovňa vykázala ku koncu októbra prebytok 515,7 mil. eur20.12.2018 (11:45)

Bez zohľadnenia prebytku z roku 2017 v sume 565,7 mil. eur by Sociálna poisťovňa skončila ku koncu októbra tohto roka s deficitom 50 mil. eur.

Sociálna poisťovňa (SP) vykázala ku koncu októbra tohto roka prebytok vyše 515,7 mil. eur. Poisťovňa pritom dostala počas desiatich mesiacov tohto roka zo štátneho rozpočtu finančnú výpomoc v sume 106,4 mil. eur, čo je oproti pôvodnému plánu menej o 127,7 mil. eur. Vyplýva to zo správy o hospodárení SP za január až október tohto roka. Bez zohľadnenia prebytku z roku 2017 v sume 565,7 mil. eur by SP skončila ku koncu októbra s deficitom 50 mil. eur.

Príjmy poisťovne za január až október tohto roka dosiahli takmer 6,69 mld. eur. V porovnaní s plánom na desať mesiacov tohto roka je to o 181,5 mil. eur viac. Od ekonomicky aktívnych osôb poisťovňa dostala 5,98 mld. eur, čo je v porovnaní s rozpočtovanou sumou o 143,7 mil. eur viac. Príjmy SP z dlžného poistného za desať mesiacov tohto roka predstavovali 365,2 mil. eur, čo je oproti plánu viac o 188,7 mil. eur. O vyššie príjmy z dlžného poistného sa postaralo čiastočné oddlženie nemocníc. Príjmy poisťovne z poistného od štátu ku koncu októbra tvorili 194,6 mil. eur a príjmy zo sankcií 12,6 mil. eur.

Výdavky poisťovne za desať mesiacov tohto roka dosiahli takmer 6,74 mld. eur, čo je oproti plánu viac o 83,7 mil. eur. Na dôchodky smerovalo 5,87 mld. eur, na dávky nemocenského poistenia 546,3 mil. eur a na dávky v nezamestnanosti 150,8 mil. eur. Vyššie ako plánované výdavky poisťovňa za január až október vykázala hlavne vo fonde nemocenského poistenia, vo fonde starobného poistenia a vo fonde poistenia v nezamestnanosti. Najvyšší nárast oproti plánu nastal vo fonde nemocenského poistenia, a to o takmer 45 mil. eur. V starobnom dôchodkovom fonde išlo oproti plánu o nárast o 27,1 mil. eur a vo fonde poistenia v nezamestnanosti výdavky v porovnaní s rozpočtovanou sumou stúpli o 15,1 mil. eur.
 
Zdroj: SITA, Foto: redakcia


Sponzorované odkazy