Rizikom pre poisťovne je neistota týkajúca sa nemajetkovej ujmy04.12.2018 (13:30)

Ďalším významným rizikom je podľa Národnej banky Slovenska nedostatočná kvalita vlastných zdrojov.

Pre poistný sektor je jedným z aktuálnych rizík najmä neistota týkajúca sa vzniku a výšky poistných nárokov z tzv. nemajetkovej ujmy. Ako ďalej konštatovala Národná banka Slovenska (NBS) v Správe o finančnej stabilite k novembru 2018, toto riziko sa týka najmä povinného zmluvného poistenia motorových vozidiel. Samotná výška nákladov nie je vysoká, ale má rastúci charakter.

Ide o náhradu morálnej, citovej či inej nefyzickej škody v prípade poškodenia zdravia alebo pri úmrtí. Nemajetková ujma nie je dostatočne legislatívne upravená, preto jej priznanie a výška závisia najmä od súdnych rozhodnutí. Doterajšia prax však ukazuje na pomerne rôznorodé výsledky súdnych sporov. Neistota o skutočnej výške odškodnenia nemajetkovej ujmy narúša jednu zo základných podmienok poistiteľnosti rizika, ktorou je schopnosť poisťovne odhadnúť stratu.

Celková ročná škoda z nemajetkovej ujmy sa pohybuje rádovo v stovkách tisíc eur, čo predstavuje zvýšenie kombinovaného ukazovateľa v poistení áut približne o pol percentuálneho bodu. Trend je však rastúci, v rokoch 2016 a 2017 sa medziročne škody zdvojnásobili, poistný sektor ich znášal z nemajetkovej ujmy. Počet prípadov je však pomerne nízky a jednotlivé poisťovne navyše nemajú informácie o prípadoch ostatných poisťovní. To ešte znižuje vzorku na odhad poistného rizika. Navyše v prípade zachovania rastového trendu výšky odškodného môže nemajetková ujma predstavovať ďalšie riziko pre rentabilitu povinného zmluvného poistenia, ktorá je už aj tak dlhodobo pod tlakom.

V sektore poisťovní predstavuje riziko aj štruktúra vlastných zdrojov. Viaceré poisťovne plnia požiadavku solventnosti len vďaka tomu, že do kapitálu sa od roku 2017 začali započítavať aj očakávané zisky z budúceho poistného, pri ktorých však existuje riziko, či budú realizované. Tieto budúce zisky tvoria viac ako 60 % vlastných zdrojov poisťovní, čo päťnásobne presahuje medián EÚ.
 
Zdroj: SITA, Foto: Ivan Sedlák


Sponzorované odkazy