Sociálna poisťovňa začína vyplácať vianočné príspevky03.12.2018 (11:00)

Vianočný príspevok dostanú tí dôchodcovia, ktorí majú v decembri tohto roka nárok na výplatu niektorého z dôchodkov, výška ich dôchodkových príjmov nepresiahne 572,40 eura mesačne a majú bydlisko na území Slovenskej republiky. 


Sociálna poisťovňa začína tento týždeň vyplácať dôchodcom vianočné príspevky. Ako informoval hovorca poisťovne Peter Višváder, poisťovňa vyplatí celkovo takmer 1,18 milióna týchto dávok. O príspevok netreba osobitne žiadať. "Sociálna poisťovňa ho vyplatí automaticky všetkým, ktorí naň majú nárok spolu s dôchodkom v decembrovom výplatnom termíne," tvrdí.

Vianočný príspevok dostanú tí dôchodcovia, ktorí majú v decembri tohto roka nárok na výplatu niektorého z dôchodkov, výška ich dôchodkových príjmov nepresiahne 572,40 eura mesačne a majú bydlisko na území Slovenskej republiky. Ide o poberateľov starobného, predčasného starobného, invalidného dôchodku, pozostalostných dôchodkov (vdovského, vdoveckého, sirotského) alebo sociálneho dôchodku. Ak sa dôchodok v decembri vypláca preddavkovo, vianočný príspevok poisťovňa nevyplatí. "Dôchodca ho dostane dodatočne pri definitívnom priznaní dôchodku," uviedol Višváder.

Maximálny vianočný príspevok v tomto roku predstavuje 87,26 eura a dostanú ho tí dôchodcovia, ktorí poberajú dôchodok najviac vo výške 205,07 eura mesačne. Poberateľom dôchodkov od 205,08 eura do 572,40 eura mesačne bude patriť vianočný príspevok podľa sumy vyplácaného dôchodku v rozpätí od 87,26 eura do 21,15 eura. Ak dôchodok alebo úhrn všetkých dôchodkov bez ohľadu na to, kto je ich platiteľom, nepresiahne 410,14 eura mesačne, vianočný príspevok poisťovňa aj v tomto roku vyplatí v sume zvýšenej o jednorazové zvýšenie 12,74 eura. Vianočný príspevok spolu s jednorazovým zvýšením tak bude aj tento rok predstavovať maximálne 100 eur.
 
Zdroj: SITA, Foto: redakcia


Sponzorované odkazy