PZP a havarijné poistenie - online poradňa30.11.2018 (09:45)

Na vaše otázky odpovedá Lucia Muthová - hovorkyňa Allianz - SP.
Zmluvu k PZP je potrebné vypovedať, alebo automaticky skončí keď neuhradím poistné na ďalší rok?

ODPOVEĎ:
Poistná zmluva k PZP v zmysle poistných podmienok zaniká buď výpoveďou ku koncu poistného obdobia. Tu je výpoveď potrebné podať písomne najneskôr 6 týždňov pred jeho uplynutím. Ďalej vypovedaním poistnej zmluvy do dvoch mesiacov od jej uzatvorenia, a to zo strany poisteného alebo poisťovne. Poistná zmluva zaniká aj nezaplatením poistného - ak za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti a nezaplatením poistného, ak poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy poisťovne. V prípade nezaplatenia poistného má poisťovňa nárok na dlžné poistné odo dňa nezaplatenia poistenia po dobu uplynutia výpovede zo strany poisťovne z dôvodu nezaplatenia. Poistnú zmluvu k PZP je možné vypovedať aj pri zmene majiteľa vozidla.

Pošlite nám otázku alebo si pozrite ďalšie rady ohľadom PZP a havarijného poistenia


logo Allianz
 
Zdroj: Allianz - SP, Foto: redakcia


Sponzorované odkazy