Otázka:
10.10.2018 - Plánujem predať byt, ktorý mám poistený. Ako mám postupovať pri zrušení poistnej zmluvy? Vrátia mi alikvotnú časť poistného, ktoré som už zaplatil za nasledujúci rok?


Odpoveď:
12.10.2018 - V prípade predaja bytu môže poistník požiadať o zrušenie poistnej zmluvy písomnou žiadosťou, v ktorej vydokladuje ukončenie vlastníckeho vzťahu k poisťovanej nehnuteľnosti. Ako doklad slúži Zápis do katastra nehnuteľností na nového vlastníka. Alikvotnú časť poistného (nespotrebované poistné) Vám poisťovňa vráti ku dňu prevodu nehnuteľnosti na nového vlastníka.
Sponzorované odkazy