Otázka:
09.10.2018 - Počas poslednej búrky sa na susedovom strome odlomil konár a spadol na môj plot. Plot som opravil na vlastné náklady. Aká poistka sa vlastne vzťahuje na podobné prípady?


Odpoveď:
12.10.2018 - Najlepším spôsobom ochrany na takýto prípad je mať dojednané poistenie na oplotenie, ktoré je považované tiež za nehnuteľnú vec, čiže to spadá pod poistenie domu, resp. nehnuteľnosti. Vaša poisťovňa Vás odškodní a následne bude žiadať od Vášho suseda refundáciu poistného plnenia. To buď sused zaplatí z vlastného vrecka, alebo mu v tom pomôže poistenie zodpovednosti za škodu, ak má také v nejakej poisťovni dojednané.

V prípade, že nemáte svoj plot poistený, je možné požadovať náhradu vzniknutej škody od Vášho suseda, ktorý to (podobne ako v predchádzajúcej situácii) zaplatí z vlastného vrecka alebo mu v tom pomôže poistenie zodpovednosti za škodu, ak má také v nejakej poisťovni dojednané.

Sponzorované odkazy