Poskytovatelia nebudú musieť viesť zdravotnú dokumentáciu zároveň v elektronickej aj listinnej podobe14.08.2018 (16:45)

Podľa predkladacej správy k návrhu novely zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme bude stačiť, ak ju budú mať len v elektronickej podobe.

Poskytovatelia nebudú musieť viesť zdravotnú dokumentáciu v elektronickej aj listinnej podobe. Podľa predkladacej správy k návrhu novely zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme bude stačiť, ak ju budú mať len v elektronickej podobe. Návrh novely, ktorý je v súčasnosti v medzirezortnom pripomienkovom konaní, vypracovalo ministerstvo zdravotníctvo. Novelou reaguje na spustenie elektronického zdravotníctva.

Navrhuje sa v nej aj úprava prístupov zdravotníckych pracovníkov k zdravotným údajom v elektronickej zdravotnej knižke, zmena spôsobu zapisovania a rozsahu zapisovaných údajov do pacientskeho sumára, zmena v procese vydávania elektronických preukazov zdravotníckeho pracovníka, ako aj vydávanie elektronických preukazov pracovníka v zdravotníctve.

Novela má upraviť aj ustanovenia o odovzdaní zdravotnej dokumentácie a jej prevzatí do úschovy. Nová úprava by mala vypustiť štatistické spracúvanie lekárskeho predpisu a lekárskeho poukazu na účely zdravotného poistenia.

Keďže poskytovatelia lekárenskej starostlivosti sa už zapojili do národného zdravotníckeho informačného systému, zavedie sa nový systém úhrady za poskytnutú lekárenskú starostlivosť, a to na základe dispenzačných záznamov.

Novela ďalej spresní ustanovenia o viacnásobnom elektronickom recepte. Lekár ho môže napísať pri prepustení pacienta z ústavnej zdravotnej starostlivosti a predpísať mu zdravotnícku pomôcku, liek alebo dietetickú potravinu v počte balení potrebných na liečbu pacienta v trvaní 30 dní. Za odporúčanie odborného lekára sa pri predpise bude považovať aj odporúčanie ošetrujúceho lekára, ktoré bude uvedené v prepúšťacej správe.

Priebežné spracovanie pripomienok by sa malo skončiť 3. septembra 2018.


Zdroj: SITA, Foto: Ivan Sedlák


Sponzorované odkazy