Sprostredkovatelia nesúhlasia so zvyšovaním poplatkov09.08.2018 (07:08)

Nový návrh predložilo Ministerstvo financií SR v rámci medzirezortného pripomienkového konania zmien zákona o riešení krízových situácií.

Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFISP) nesúhlasí s navrhovaným novým zvyšovaním poplatkov pre finančných agentov za výkon dohľadu Národnou bankou Slovenska. Nový návrh predložilo Ministerstvo financií SR v rámci medzirezortného pripomienkového konania zmien zákona o riešení krízových situácií. Podľa asociácie ide o ďalšiu bariéru v podnikaní v oblasti finančného sprostredkovania, kladeného tentoraz zo strany centrálnej banky bez spravodlivého prístupu.

Ministerstvo financií predložilo v rámci návrhu aj návrh zmien zákona o dohľade nad finančným trhom. V tejto časti ministerstvo navrhuje nové znenie paragrafu, ktorý sa týka zmien spôsobu výpočtu poplatkov samostatných finančných agentov na dohľad. “Navrhovaná zmena spôsobu výpočtu vychádza z určenia pevnej a variabilnej zložky, z princípov navrhovaných Národnou bankou Slovenska, ktorá spôsobí v konečnom dôsledku nebývalé zvýšenie príspevkov na dohľad,“ upozorňuje generálna tajomníčka AFISP Darina Huttová.

Pri prepočtoch týchto poplatkov pre budúce obdobie vychádza totiž podľa Huttovej zvýšenie nákladov na dohľad u najväčších spoločností na trhu až v násobkoch stoviek percent a súčasne zabezpečí menším spoločnostiam zanedbateľný príspevok. „Je vylúčené, aby požiadavky Národnej banky Slovenska na úhradu vlastných prevádzkových nákladov spojených s výkonom dohľadu nad finančným sprostredkovaním postavili na princípe pre nich čo najjednoduchšieho výpočtu a zabezpečenia až neprimeraných príjmov. Na príklade jednej z najväčších distribučných spoločností sme vypočítali zvýšenie nákladov na poplatky a príspevky na dohľad až o 8 000 % v rámci jedného kalendárneho roka, čo je neprijateľné,“ spresňuje Huttová.

Asociácia ďalej uviedla, že samostatným finančným agentom sa už v tomto roku zvýšili náklady na výkon samotných zápisov finančných agentov do registrov vedených Národnou bankou Slovenska. “Predložený návrh poplatkov odmietame a v rámci medzirezortného pripomienkového konania sme predložili návrh účtovania poplatkov podľa výšky dosiahnutého obratu,“ dodala Huttová.


Zdroj: SITA, Foto: Ivan Sedlák


Sponzorované odkazy