Cestovné poistenie - online poradňa23.07.2018 (12:25)

V online poradni o cestovnom poistení na vaše otázky do 15. júla 2018 odpovedal Roman Holček, riaditeľ oddelenia poistenia osôb poisťovne UNIQA. 

Pýtali ste sa: Odkedy platí cestovné poistenie? Raz som čítala, že platí hneď ako vyrazím z domu (aj na území SR), potom som našla informáciu, že až po prekročení hraníc. Ako to teda je? Ďakujem.

Poistenie začína platiť dňom začiatku poistenia za predpokladu úhrady poistného k začiatku poistenia. Poisťovňa ponúka produkty cestovného poistenia, v ktorých poistná ochrana začína opustením bydliska v SR a končí návratom do bydliska v SR, ako aj produkty, v ktorých poistná ochrana začína až v zahraničí, t.j. prekročením hraníc SR. Klient si tak môže sám určiť druh produktu, podľa toho, či potrebuje krytie už na Slovensku, alebo až v zahraničí.


Pozrite si ďalšie rady ohľadom cestovného poistenia


UNIQA
 
Zdroj: UNIQA poisťovňa, Foto: redakcia


Sponzorované odkazy