Otázka:
28.06.2018 - Odkedy platí cestovné poistenie? Raz som čítala, že platí hneď ako vyrazím z domu (aj na území SR), potom som naša informáciu že až po prekročení hraníc. Ako to teda je? Ďakujem.


Odpoveď:
29.06.2018 - Poistenie začína platiť dňom začiatku poistenia za predpokladu úhrady poistného k začiatku poistenia. Poisťovňa ponúka produkty cestovného poistenia, v ktorých poistná ochrana začína opustením bydliska v SR a končí návratom do bydliska v SR, ako aj produkty, v ktorých poistná ochrana začína až v zahraničí, t.j. prekročením hraníc SR. Klient si tak môže sám určiť druh produktu, podľa toho, či potrebuje krytie už na Slovensku, alebo až v zahraničí.


Sponzorované odkazy