Nový zákon o ochrane osobných údajov nadobúda účinnosť24.05.2018 (18:45)

V novom zákone sú práva dotknutých osôb prispôsobené dnešnej elektronickej dobe a sú v nich nastavené podrobné postupy, ako k ich uplatneniu má dotknutá osoba či prevádzkovateľ pristupovať.


V piatok 25.5.2018 nadobúda účinnosť nový zákon o ochrane osobných údajov, ktorý parlament odobril ešte v novembri minulého roku. Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ) novú normu vypracoval preto, lebo novelizácia existujúceho zákona by bola problematická a neprehľadná.

Zásadnou zmenou, spresnením, prešli práva dotknutých osôb. V novom zákone sú práva dotknutých osôb prispôsobené dnešnej elektronickej dobe a sú v nich nastavené podrobné postupy, ako má k ich uplatneniu dotknutá osoba či prevádzkovateľ pristupovať. Ide o tzv. nastavenie „reklamačných poriadkov“ alebo pravidiel, ktoré je jasné a presné, čo je výhodou pre obe strany. Zákon sa vzťahuje na všetky fyzické osoby na území SR, preto by ľudia mali v skutočnom živote pocítiť posilnenie svojich práv, zlepšenie prístupu a možnosti kontroly nad svojimi osobnými údajmi. Vznikli aj nové práva, napríklad právo na prenos osobných údajov od jedného prevádzkovateľa inému, ak je to technicky možné a sú splnené ďalšie podmienky.

Nóvum je tiež, ako môžu prevádzkovatelia navonok voči úradu aj verejnosti deklarovať, že v ich spoločnosti sa dodržiavajú štandardy ochrany osobných údajov, a teda sú v súlade s platnou legislatívou v oblasti spracúvania osobných údajov, ako aj dodržiavania ochrany práv dotknutých osôb. Slúžia na to napríklad kódexy správania sa a možnosť, nie povinnosť, aby k nim prevádzkovatelia pristúpili a dodržiavali ich podmienky, vysvetľuje navrhované zmeny Úrad na ochranu osobných údajov. V novom zákone sa nemenia výšky pokút.

 


Zdroj: SITA, Foto: redakcia


Sponzorované odkazy