Poistovne.sk

Dôchodok na úrovni. Čo vám ho zabezpečí?Autor: Katarína Macková
14.05.2018 (09:30)

Otázka zabezpečenia sa na starobu je stále aktuálnejšia; životný štýl sa dosť zmenil a nie každý je zamestnaný na plný úväzok, tým pádom si mnoho ľudí platí nízke odvody. Táto otázka je však aktuálna, aj keď zamestnanie máte. Po čom siahnuť a o ktoré typy investovania sa zaujímať?


Oplatí sa investičné životné poistenie? Komu áno a komu nie?
Dnes budeme hovoriť práve o týchto veciach.


Zachovať si súčasný životný štandard aj na dôchodku, prípadne si ho zvýšiť, bude čím ďalej, tým náročnejšie. „Priemerná výška starobného dôchodku za rok 2017 bola 427,20 eur, pričom priemerná hrubá mzda za rok 2017 dosiahla 953 eur (odhad Tatra banky). Percentuálny podiel priemernej výšky starobného dôchodku na priemernej mzde bol teda 44,8 % (nazývaný ako miera náhrady) a medziročne bola nižšia o 0,8 p. b.,"  informuje Juraj Valachy, ekonomický analytik Tatra banky s tým, že vzhľadom na demografický vývoj sa dá očakávať postupné znižovanie miery náhrady. Zároveň sa dá podľa neho očakávať aj znižovanie miery zásluhovosti v prvom pilieri. „Znamená to, že ľudia s nadpriemernou mzdou budú dostávať starobný dôchodok len o málo vyšší ako ľudia s priemernou či podpriemernou mzdou.“

►  Všetko o 2. dôchodkovom pilieri
►  Sporiť si môžete aj v 3. dôchodkovom pilieri
►  TOTO si prečítajte predtým, než investujete


Čo nám môže zabezpečiť penziu na úrovni?
Dá sa spoliehať iba na klasické odvody?


Prvý a druhý pilier dokážu podľa Maroša Ovčarika, výkonného riaditeľa Finančného kompasu, zabezpečiť len priemerný, prípadne podpriemerný dôchodok. Ak človek chce v dôchodku zaujímavejší pravidelný príjem, musí podľa neho siahnuť po ďalšom dobrovoľnom pilieri. „Aj keď si veľa ľudí myslí, že ak majú druhý pilier, o dôchodok majú postarané, nie je to pravda. Ak druhý pilier majú a majú ho aj správne nastavený, môžu si zlepšiť dôchodok odhadom o sto eur. No určite to nestačí na nadštandardný dôchodok, vysvetľuje.

Zhoršujúca sa demografická situácia na Slovensku je dôvodom, pre ktorý bude vyplácanie štátnych dôchodkov prostredníctvom Sociálnej poisťovne podľa Miroslava Suchého, vedúceho Oddelenia obchodu, marketingu, firemnej komunikácie a CRM Allianz – Slovenskej dôchodcovskej správcovskej spoločnosti, v budúcnosti problémom. „Tento systém je totiž závislý na pomere počtu prispievateľov do systému – platiteľov odvodov a poberateľov – dôchodcov,“ vysvetľuje s tým, že tento pomer sa do budúcna výrazne zhorší; počet dôchodcov narastá a počet pracujúcich bude klesať.

Podľa Suchého je pre mladých ľudí z týchto dôvodov sporenie si na dôchodok v 2. pilieri nevyhnutnosťou. Týmto spôsobom si zabezpečia náhradu za nižšie dôchodky z 1. piliera v budúcnosti.

► Užitočné rady pre mladých investorov
► Ako vyzerá zlé sporenie? Týchto chýb sa radšej vyvarujte!
► Dôchodkové fondy vám zarobia viac ako sporenie v banke


Čo ešte ponúka 2. pilier?


Podľa Suchého ponúka klientom aj možnosť posielať si dobrovoľné príspevky vo výške a v čase podľa vlastného uváženia. Významne si týmto môžu zvýšiť svoj budúci dôchodok z 2. piliera. Využijú tu podľa neho atraktívne investičné možnosti, najnižšie poplatky a neplatia dane z dosiahnutých výnosov. Zároveň sú tu aj flexibilné možnosti tohto produktu, je takpovediac možné „ušiť si ho na mieru“. „Striktný drobnohľad a bezpečnosť úspor radia druhý pilier do kategórie najlepších adeptov na sporenie si na dôchodok nielen v platení si povinných príspevkov, ale aj v doplnkovej nadstavbe.“

► Najčastejšie chyby pri investovaní

Pre povinné aj dobrovoľné príspevky si sporiteľ zvolí, akú časť prostriedkov chce mať vo fonde s garanciou a akú časť v akciovom fonde, ktorý je síce volatilnejší, avšak z dlhodobého hľadiska má potenciál priniesť vyššie zhodnotenie.

V dnešnej dobe je aj podľa Ovčarika dôchodkové sporenie priamo nevyhnutnosťou. „Každý mladý človek by mal čo najskôr myslieť na svoj dôchodok a nastaviť si dôchodkové sporenie. Nemusí to byť o vysokej sume. Oveľa dôležitejšie je začať čo najskôr a sporiť pravidelne mesačne,“ hovorí Ovčarik.

V ďalšom článku sa bližšie pozrieme na formy sporenia na dôchodok.

 
Foto: Ivan Sedlák