Ako poistiť bicykel26.04.2018 (12:30)

V peknom počasí sadá na bicykel čoraz viac cyklistov. Cyklistika nie je už len víkendovou záležitosťou, ale mnohí ľudia siahajú po bicykli aj pri ceste do práce. Ako si zabezpečiť bicykel pred krádežou a kto uhradí škody, ktoré spôsobíte ako cyklista? Podľa policajnej štatistiky zmizlo na Slovensku v minulom roku 678 bicyklov, čím zlodeji spôsobili cyklistom škodu vo výške 535 tis EUR. Polícii sa pritom darí objasniť len približne tretinu prípadov (27,43%). Aj to však znamená len toľko, že sa nájde páchateľ, nie bicykel.


Bicykel uložený doma alebo v pivnici


Bicykel už v súčasnosti nie je lacná záležitosť. O to nepríjemnejšie je prekvapenie, ak nájdete prázdnu garáž či pivnicu. Mnoho cyklistov si neuvedomuje, že bicykel, rovnako ako všetky športové potreby, je automaticky poistením krytý v poistení zariadenia domácnosti. Poisťovne pri odškodnení rozlišujú, či bicykel zmizol priamo z bytu či domu alebo z pivníc či garáží, ktoré sa nachádzajú mimo priestoru domácnosti.

Ak bicykel ukradnú z priestorov bytu či domu, bicykel alebo bicykle sú kryté do stanovenej poistnej sumy za zariadenie domácnosti.

Lista Odporucame
 ►  Poistenie domácnosti a nehnuteľnosti. Aký je v tom rozdiel?
 ►  Poisťovňa vám môže zrušiť zmluvu, ak od nej často pýtate peniaze
 ►  Poistné podvody. Aj s týmto sa stretávajú poisťovne
 ►  Poistenie zodpovednosti. Čo všetko sem patrí, a kedy sa nám zíde.


V mimobytových priestoroch patriacich k bytu, resp. vo vedľajších stavbách pri rodinných domoch je poistné krytie vyjadrené percentom z poistnej sumy za zariadenie domácnosti. „Priemerná poistná suma za zariadenie domácnosti sa pohybuje okolo 20 – 30 tis EUR, 30%-né poistné krytie pri odcudzení bicykla z mimobytových priestorov teda v takomto prípade úplne pokrýva náklady na úhradu za drahší bicykel,“ hovorí Róbert Koch, manažér pre poistenie majetku a zodpovednosti UNIQA poisťovne.

V rámci poistného plnenia poisťovňa uhradí klientovi náklady, ktoré vynaložil na zakúpenie nového bicykla rovnakého typu a parametrov, aké mal odcudzený bicykel. V obidvoch prípadoch je však podmienkou poistného krytia splnenie požadovaného spôsobu zabezpečenia priestorov, v ktorých sa bicykel/bicykle nachádzajú.


Pozor na zabezpečenie


Aj keď je bicykel automaticky zahrnutý v rámci poistenia domácnosti, treba myslieť na správne zabezpečenie proti krádeži. Základnou podmienkou na uplatnenie si nároku na odškodnenie za ukradnutie bicykla je prekonanie zmluvne dohodnutého spôsobu zabezpečenia stanoveného poisťovňou. Mimobytové priestory ako garáž a pivnica, v ktorých skladujete bicykle, musia mať plné steny (murované, drevené, železné) bez medzier. Uzamykací systém vstupných dverí do týchto priestorov musí byť zložený z bezpečnostného zámku, ktorý tvorí zadlabávací zámok, bezpečnostná cylindrická vložka a bezpečnostné kovanie. V prípade, ak napr. pivnica v bytovom dome nespĺňa uvedené parametre zabezpečenia, avšak vstupné dvere do pivničných priestorov , v ktorých sa pivnica nachádza, sú plné s bezpečnostným zámkom a boli násilne prekonané, bude poistné plnenie poskytnuté do nižšieho limitu. Ak sa páchateľ dostal k bicyklu do priestoru (byt, rodinný dom, garáž, pivnica, vedľajšia stavba) cez zámok, ktorý nespĺňa zmluvne stanovené parametre zabezpečenia, poisťovňa nemusí vzniknutú škodu preplatiť.

V prípade poistenia mimo domu s územnou platnosťou Európa (napr. pri ubytovaní v hoteli či v internáte) sa však predpísané zabezpečenie nevyžaduje. Klient totiž nemá dosah na spôsob zabezpečenia v týchto priestoroch. Tu postačuje policajná správa, z ktorej bude evidentné, že došlo k prekonaniu prekážky (prekonané dvere, okná, prípadne zámok, ktorý nemusí byť bezpečnostný).


Poistenie hradí aj škody, ktoré spôsobíte jazdou na bicykli


Nezabúdajte, že v rámci poistenia zodpovednosti príslušníkov domácnosti máte poistené aj škody na zdraví či majetku, ktoré spôsobíte ako cyklista svojou jazdou. Poistenie platí nielen doma, ale v celej Európe.

 
Zdroj: zdroj: UNIQA poisťovňa, Foto: redakcia


Sponzorované odkazy