Union poisťovňa vykázala v minulom roku stratu cez 1 mil. eur11.04.2018 (19:00)

Negatívne výsledky spoločnosť dosiahla v poistení motorových vozidiel, predovšetkým v segmente flotilového poistenia.

Union poisťovňa vykázala v minulom roku stratu 1,02 mil. eur. Rok predtým bola v strate 894 tis. eur. Ako ďalej uviedla firma vo výročnej správe, hrubé predpísané poistné vlani medziročne vzrástlo o 7,9 % na 53,1 mil. eur. Pozitívny výsledok v cestovnom poistení a poistení zodpovednosti však podľa vyjadrení spoločnosti nestačil na negatívny výsledok v poistení motorových vozidiel, predovšetkým v segmente flotilového poistenia.

V neživotnom poistení sa firme podarilo udržať si šieste miesto na trhu, a to zásluhou rastu vo väčšine tried poistenia. V cestovom poistení evidovala spoločnosť rast hrubého predpísaného poistného o zhruba 6 %. V poistení motorových vozidiel sa firma popri orientácii na silný rast venovala aj ozdravovaniu poistného kmeňa, obzvlášť v kategórii flotilového poistenia. “Aj keď tento segment stále nemôžeme považovať za ziskový, došlo k výraznému zlepšeniu ukazovateľa škodovosti v tomto segmente,” uviedla poisťovňa.

V oblasti životného poistenia bol rok 2017 pre Union poisťovňu pozitívnym rokom. Inovatívnymi zmenami rástol predaj rizikovo orientovaných produktov a pripoistení, čo je v súlade s dlhodobou stratégiou spoločnosti. “Ďalej sa nám podarilo obhájiť líderskú pozíciu v poistení doživotných anuít z II. dôchodkového piliera, keď Union poisťovňa dokázala svojim produktom osloviť až 76 % celkového trhu,” uviedla firma.

Aj napriek týmto pozitívam niektoré výzvy, ako napríklad mierny úbytok kmeňa poistných zmlúv v dôsledku pretrvávajúcich podmienok na trhu bežne plateného životného poistenia, stále pretrvávajú. “Je potešujúce, že napriek zložitým podmienkam na trhu životného poistenia sa aj tento rok podarilo v tomto poistnom odvetví dosiahnuť kladný hospodársky výsledok,” dodala spoločnosť.

Poisťovňa Union vznikla v roku 1992.


Zdroj: SITA, Foto: redakcia


Sponzorované odkazy