O chodníky sa po novom budú starať ich vlastníci alebo správcovia15.03.2018 (18:55)

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky schválili nový zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke. Súčasťou legislatívnych zmien prijatých v rámci nového zákona je aj prenesenie povinnosti odstraňovať závady v schodnosti chodníkov, ktoré vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom na vlastníkov a správcov týchto komunikácií.

Nahradí pôvodnú právnu úpravu, ktorá platí od roku 2004 a kvôli častým novelizáciám sa stala neprehľadnou. Ministerstvo dopravy sa rozhodlo vypracovať úplne nový právny predpis najmä kvôli potrebe upraviť podmienky prevádzky vozidiel v súlade s európskymi predpismi. Súčasťou legislatívnych zmien prijatých v rámci nového zákona je aj zmiernenie pokút za neplatnú technickú a emisnú kontrolu a prenesenie povinnosti odstraňovať závady v schodnosti chodníkov, ktoré vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom na vlastníkov a správcov týchto komunikácií.

„O chodníky sa po novom budú starať ich vlastníci alebo správcovia. Rozhodli sme sa pre túto zmenu, pretože terajší stav je obzvlášť nespravodlivý voči chorým a starším osobám. Okrem toho, dnešná zákonná úprava predstavuje precedens spočívajúci v tom, že zaväzuje určitú skupinu subjektov starať sa o veci patriace do vlastníctva iných osôb, a to bezodplatne,“ povedal Arpád Érsek, minister dopravy a výstavby SR.

Podľa prijatej zmeny budú odstraňovať závady v schodnosti miestnych komunikácií určených pre chodcov správcovia miestnych komunikácií. Tí budú takisto zodpovedať za škody, ktoré vznikli v dôsledku znečisteného alebo zľadovateného chodníka.

V rámci nového zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke sa upravujú aj pokuty za nepodrobenie vozidla technickej a emisnej kontrole v ustanovených lehotách. Zmena nastane v tom, že ak si prevádzkovateľ vozidla dodatočne splní svoju povinnosť, tak pokuta sa bude považovať za uhradenú, ak do 15 dní zaplatí pokutu vo výške 1/3, teda 55 eur. Ak si majiteľ vozidla ani dodatočne nesplní svoju zákonnú povinnosť, pokuta za neabsolvovanie vozidla technickej alebo emisnej kontrole zostáva nezmenená, vo výške 165 eur.

„Predpokladám, že tento nástroj bude motivačným pre všetkých prevádzkovateľov vozidiel. Zámerom je, aby cesty boli bezpečnejšie, a aby si prevádzkovatelia vozidiel aj následne splnili svoje povinnosti a vyhli sa pokute v plnej výške,“ doplnil Arpád Érsek, minister dopravy a výstavby SR.

Do novoprijatého zákona sa zapracoval aj rozsiahly balíček opatrení EÚ v súvislosti s kontrolami technického stavu a dohľadu nad trhom. Tieto smernice harmonizujú nielen požiadavky v oblasti kontrol vozidiel, ale aj cestné technické kontroly a evidenciu registračných dokladov. Členské štáty sú povinné uplatňovať tieto európske opatrenia od 20. mája 2018. Naša úloha transponovať smernice EÚ bude splnená. Účinnosť zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke je navrhovaná takisto na máj 2018.


Zdroj: SITA, Foto: redakcia


Sponzorované odkazy