Poistovne.sk

Sociálna poisťovňa ukončila minulý rok s prebytkom 565,7 mil. eur08.03.2018 (18:30)

Bez zohľadnenia prebytku z roku 2016 v sume 529,1 mil. eur by Sociálna poisťovňa skončila minulý rok s prebytkom vo výške 36,5 mil. eur.Sociálna poisťovňa (SP) ukončila minulý rok s prebytkom 565,7 mil. eur. Poisťovňa pritom dostala v minulom roku zo štátneho rozpočtu finančnú výpomoc v sume 415,3 mil. eur, čo je oproti pôvodnému plánu menej o 85,7 mil. eur. Vyplýva to zo správy o hospodárení SP za rok 2017. Bez zohľadnenia prebytku z roku 2016 v sume 529,1 mil. eur by SP skončila minulý rok s prebytkom vo výške 36,5 mil. eur.

Celkové príjmy poisťovne spolu s prebytkom za rok 2016 za minulý rok dosiahli takmer 7,75 mld. eur. V porovnaní s plánom na rok 2017 je to o 101,2 mil. eur viac. Od ekonomicky aktívnych osôb poisťovňa dostala 6,86 mld. eur, čo je v porovnaní s rozpočtovanou sumou o 166,9 mil. eur viac. Príjmy SP z dlžného poistného v minulom roku predstavovali 205,7 mil. eur, príjmy z poistného od štátu 222 mil. eur a príjmy zo sankcií 16,5 mil. eur.

Získajte vstupný bonus až 999 EUR

Minuloročné výdavky poisťovne dosiahli 7,71 mld. eur, čo je oproti plánu viac o 70,1 mil. eur. Na dôchodky smerovalo 6,77 mld. eur, na dávky nemocenského poistenia 564,8 mil. eur a na dávky v nezamestnanosti 167,7 mil. eur. Vyššie ako plánované výdavky poisťovňa za vlaňajšok vykázala vo fonde nemocenského poistenia, vo fonde poistenia v nezamestnanosti a v správnom fonde. Najvyšší nárast oproti plánu nastal v správnom fonde, a to o 44,7 mil. eur na 150,7 mil. eur. V nemocenskom fonde išlo oproti plánu o nárast o 29,8 mil. eur a vo fonde poistenia v nezamestnanosti výdavky v porovnaní s rozpočtovanou sumou stúpli o 14,6 mil. eur.
 

Zdroj: SITA, Foto: redakcia