Poistovne.sk

Kartička poistenca a deti – aké sú pravidlá používania?07.03.2018 (13:30)

I keď kartička poistenca nie je občiansky preukaz, stále je to dôležitý doklad, ktorý má svoje pravidlá. Poznáte ich všetky? 


Kedy moje dieťa dostane kartičku poistenca?


Dieťa je prvých 60 dní poistené v rovnakej zdravotnej poisťovni ako jeho matka. Na základe tohto poistenia mu je uhrádzaná všetka zdravotná starostlivosť - akútna, plánovaná, aj preventívna. V rámci týchto 60tich dní, majú rodičia povinnosť prihlásiť dieťa do zdravotnej poisťovne. Zdravotná poisťovňa, ktorú rodičia vyberú dieťaťu nemusí byť rovnaká, akú majú oni, avšak poisťovne ponúkajú rôzne výhody za prepoistenie dieťaťa – prispievajú na kurz plávania s bábätkami alebo požičajú monitor dychu.

Spýtajte sa zdravotnej poisťovne, čo vám preplatí!


 

Môžeme mať dve kartičky? Jednu ja a druhú manžel? Vydá mi poisťovňa kópiu na požiadanie?


Nie. Oficiálne môže mať každý poistenec iba jednu kartičku. Môžete si však urobiť fotokópiu a tú dať napríklad starým rodičom či triednej učiteľke, ak by museli vziať vaše dieťa na pohotovosť. Jeden z rodičov si môže kartičku odfotiť napríklad aj do mobilu.

Lista Odporucame

Má mať kartičku pri sebe dieťa alebo ju mám nosiť ja?


Rodič je zodpovedný zákonný zástupca dieťaťa kým dovŕši plnoletosť. Bez prítomnosti rodiča by lekár nemal dieťa ani ošetriť. Taktiež deti si neuvedomujú dôležitosť dokladu (kartičky poistenca) a ľahko ju môžu stratiť, či niekam zapatrošiť. Preto je praktickejšie, aby kartičku poistenca nosil pri sebe rodič.


Bývame v pohraničnej oblasti – čo s poistením dieťaťa?


Poisťovne vydávajú kombinované kartičky poistenca, z jednej strany je slovenská verzia, z druhej strany je európsky preukaz zdravotného poistenia. Európsky preukaz zdravotného poistenia môžete použiť aj v zahraničnej štátnej nemocnici, v akútnom zdravotnom stave. Európsky preukaz zdravotného poistenia neplatí v súkromných nemocniciach.
Ak bývate v pohraničnej oblasti, nie je na škodu zvážiť aj celoročné cestovné poistenie, prípadne vystavenie nárokového dokladu.

Čo je to nárokový doklad a ako funguje? Môže ho mať aj dieťa?


Ide o doklad s označením E106, ktorý sa vystaví na žiadosť poistenca, ktorý pracuje alebo je živnostník na SR, ale žije v inom členskom štáte EÚ.

Príklad
- slovenský občan – otec pracuje v Bratislave, ale dom má v Kittsee, kde má nahlásený aj trvalý pobyt. Na základe zárobkovej činnosti musí byť zdravotne poistený na Slovensku, avšak, keďže reálne býva a má záujmy v inom členskom štáte, na to, aby v tomto štáte mohol čerpať plnú zdravotnú starostlivosť mu vystavíme doklad E106, ktorý si zaregistruje v rakúskej zdravotnej poisťovni. Vďaka nemu môže čerpať zdravotnú starostlivosť v Rakúsku na náklady našej zdravotnej poisťovne.

Do formulára S1 – E106 môžu byť dopísaní aj jeho nezaopatrení rodinní príslušníci, ktorí s ním žijú v Rakúsku. Teda aj jeho deti a manželka, ktorá nie je zárobkovo činná.

 
Zdroj: Zdravotná poisťovňa Union, Foto: redakcia