Téma: Zdravotné poistenie
Otázka:

Aké očkovanie uhrádzate deťom, resp. ktoré nepreplácate?  

Odpoveď:
Všeobecná zdravotná poisťovňa prepláca u detí všetky vakcíny uvedené v Zozname kategorizovaných liekov, ktorého aktuálnu verziu môžete nájsť na stránkach Ministerstva zdravotníctva SR.
Každý ročník detí sa očkuje podľa platného očkovacieho kalendára, jeho prehľadnú elektronickú verziu pripravila VšZP spolu s Úradom verejného zdravotníctva SR.
 
Odpovedal: Ing. Viktória Vasilenková (06.03.2018)
Späť

Vyberáme z banky.sk