Prenajímate byt cez Airbnb? Viete kto uhradí prípadné škody?Autor: redakcia
26.02.2018 (10:00)

Neporiadok v byte, zničený nábytok a vytopená kúpeľňa aj s týmto sa stretli niektorí majitelia nehnuteľností, ktorí prenajali turistom svoje byty cez rezervačný systém Airbnb. Ponúkame niekoľko informácií o tom, či sa na tieto škody vzťahuje poistenie domácnosti a na čo dávať pozor, aby ste dostali poistné plnenie.


Ubytovanie na celom svete cez krátkodobé prenájmy vlastných domov či bytov, ktoré prostredníctvom medzinárodnej siete Airbnb ponúkajú priamo lokálni ľudia, je stále populárnejšie aj v Európe.


Aké škody po nájomcoch kryje poistenie nehnuteľnosti a domácnosti

Ak prenajmete svoj poistený byt napríklad cez Airbnb a nájomcovia poškodia byt a jeho zariadenie, tieto škody Vám poisťovňa uhradí len v prípade ak ide o majetkovú škodu krytú z rizika, ktoré je dojednané v poistnej zmluve (napr. požiar nehnuteľnosti).

lista Neprehliadnite
Ak nájomcovia rozbijú alebo pokazia zariadenie bytu, škoda môže byť uhradená z poistenia, ktoré ponúka prenajímateľom priamo Airbnb. Na webovej stránke AirBnB sme sa dočítali, že ich poistka kryje materiálne škody i škody na zdraví až do výšky 1 milióna dolárov ( v závislosti od regiónu), pokiaľ si ich nárokuje tretia strana. Netreba zabúdať ani na to, že poistka nekryje iba váš majetok, prípadne majetok vašich susedov, ale pokrýva aj škody na zdraví, ktoré utrpí hosť vo vašej nehnuteľnosti a ktoré by si mohol od vás vymáhať. Pozor, tak ako každé poistenie, aj poistenie Airbnb má svoje výluky.

Druhá možnosť je, že škodu vám uhradia nájomcovia zo svojej poistky (poistenie zodpovednosti), pokiaľ ju majú uzatvorenú.

Ak máte poistenú nehnuteľnosť a domácnosť vy, informujte sa vo svojej poisťovni, či vaša poistka zahŕňa aj škody, ktoré spôsobia nájomcovia (pripoistenie zodpovednosti nájomcov). Pozor, plnenie poisťovne bude závisieť od okolností za ktorých škoda vznikla. Je rozdiel, ak nájomca úmyselne nezastaví vodovodný kohútik alebo praskne potrubie, čo s nájomcovou prítomnosťou nemá nijaký súvis.
Ak pripoistenie zodpovednosti nájomcu nemáte, určite o ňom pouvažujte. Za toto pripoistenie ročne zaplatíte aj menej ako 10 EUR.

Pripoistenie zodpovednosti nájomcov je vhodné aj keď nehnuteľnosť prenajímate dlhodobo. Aj keď pri dlhodobejšom nájme zvyčajne nájomca na začiatku uhrádza kauciu vo výške mesačného nájmu, z ktorej môžete pokryť prípadne nedoplatky, či škody, pri väčších škodách vám táto kaucia stačiť nebude.

Aj napriek tomu, že nehnuteľnosť a domácnosť máte poistenú, poisťovňa vám vzniknutú škodu nemusí uhradiť. Do hry vstupuje niekoľko faktorov, napríklad či nájomca škodu nespôsobil úmyselne, či sa poškodili vaše veci alebo veci nájomcu... Viac o tejto problematike si prečítajte tu.
 
Zdroj: UNIQA, Foto: redakcia


Sponzorované odkazy