Otázka:
01.12.2017 - Ponúkate k poisteniu auta nejaké asistenčné služby?
Odpoveď:
04.12.2017 - V našej spoločnosti sú štandardnou súčasťou povinne zmluvného aj havarijného poistenia asistenčné služby. Rozsah plnenia je široký, ale medzi najčastejšie zásahy patrí odťah motorového vozidla z dôvodu jeho nepojazdnosti.
Sponzorované odkazy