Čo riešia poisťovne v zime?Autor: Katarína Macková
23.11.2017 (15:00)

Aj keď ešte máme celkom pekné počasie, pomaly sa blíži zima a s ňou i nepríjemné poistné udalosti spojené so snehom a ľadom. Čo je nočnou morou v tomto ročnom období? Povieme si o tom v nasledujúcich riadkoch.
Kontrolujte si rekreačné chaty

Ak v konkrétnej nehnuteľnosti nie ste nepretržite, isté opatrenia by ste mali urobiť už na začiatku tohto ročného obdobia, aby ste sa vyhli nepríjemným prekvapeniam. „V zimných mesiacoch sa často stretávame s prípadmi potrhaných vodovodných trubiek a rozvodov kúrenia či radiátorov. Tieto prípady sa stávajú najmä v neobývaných nehnuteľnostiach, akými sú napríklad rekreačné chaty. Takéto škody bývajú zvyčajne veľmi vysoké, pretože klienti zistia, že sa niečo stalo až s odstupom času, keď do nehnuteľnosti prídu,“ vysvetľuje Milan Janásik, hovorca poisťovne Generali. „Povinnosťou klientov preto je sa o poistenú nehnuteľnosť riadne starať, v čase neprítomnosti vypustiť všetky vodovodné systémy a zabezpečiť riadne vykurovanie, nielen temperovanie v čase veľkých mrazov. V prípade, ak klient túto svoju povinnosť zanedbá, poisťovňa má právo poistné plnenie krátiť, vo výnimočných prípadoch dokonca zamietnuť.“

Poškodené autá či zničený kočík

Každú zimu sa stretávame s prípadmi, keď dôjde k poistnej udalosti po páde snehu či ľadu zo strechy. Najčastejšie sú poškodenia áut zaparkovaných pod strechou, na ktoré spadol ľad a sneh. Zaznamenali sme aj prípad, keď cencúľ spadol na kočík, dieťatku sa našťastie nič nestalo, kočík bol však zničený,“ hovorí Janásik.

Čo všetko pokrýva PZP a havarijné poistenie auta? Poradíme!

 

Pozor na kúrenie v podomácky vyrobených krboch

Podľa Heleny Kanderkovej, špecialistky externej komunikácie Allianz - Slovenskej poisťovne, v zimných mesiacoch riešia najčastejšie majetkové škody po mrazoch či po záťaži snehu. „Preborené strechy, zamrznuté potrubia, prasknuté radiátory, ale aj požiare, keďže v mrazoch ľudia viac kúria, často v podomácky vyrobených krboch alebo neodborne vyčistených komínoch.“ Tiež dodáva, že zaznamenávajú aj poškodené vozidla po páde cencúľov či snehu zo striech. „V takom prípade si majiteľ poškodeného auta môže vymáhať škodu od vlastníka či správcu budovy, z ktorého strechy sneh spadol, ten je totiž zodpovedný za udržiavanie strechy. Škodu je možné si uplatniť z jeho poistenia zodpovednosti, ktoré má v rámci poistenia budovy. Ak poistenie nemá, poškodený si škodu môže vymáhať v občianskom konaní.“

Funkčné protisnehové zábrany

Strechu od snehu starostlivo upratujte. „Za jej udržiavanie v takom stave, aby neohrozovala zdravie ľudí či majetok, je vždy zodpovedný majiteľ budovy,“ vysvetľuje Janásik s tým, že pri riešení škodových udalostí, ktoré vznikli v dôsledku pádu snehu alebo ľadu zo strechy nehnuteľnosti preverujú, či vlastník budovy, prípadne správca bytového domu, predchádzal vzniku škody, teda či strecha so sklonom 25 ° a viac má nainštalované funkčné protisnehové zábrany proti zosuvu snehu a ľadu.

Poškodený môže žiadať preplatenie úrazu a jeho následkov či preplatenie škody na majetku, napríklad na aute, od toho, kto sa má o strechu starať – teda od vlastníka budovy. „Ak má tento subjekt uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu z držby vlastníctva, škoda sa preplatí z tohto poistenia. Ak toto poistenie uzatvorené nemá, musí škodu poškodenému uhradiť z vlastných prostriedkov. Ak by toto odmietol, poškodený má právo žiadať náhradu škody na súde.“

Janásik tiež dodáva, že v prípade, keď napríklad padne sneh či ľad na auto ich klienta, ktorý má uzatvorené havarijné poistenie, ich poisťovňa túto škodu preplatí a ak je jednoznačne známy majiteľ budovy, žiadajú následne regresovanie škody od majiteľa budovy.
Foto: redakcia


Sponzorované odkazy