Poistné podvody. Aj s týmto sa stretávajú naše poisťovneAutor: Katarína Macková
10.11.2017 (07:00)

Snaha neoprávnene získať poistné plnenie, nevykonaná oprava či hlásenie poškodenia strechy v čase, keď neboli hlásené búrky ani dažde. Aj toto je realita, s ktorou sa poisťovne z času na čas stretnú.


Portál Poistovne.sk oslovil niekoľko z nich s otázkou, aké kuriozity sa im doposiaľ „pritrafili“. Aj takto sa poistenci snažili vymôcť si peniaze, na ktoré nemali nárok.

Milan Janásik, manažér komunikácie a hovorca poisťovne Generali, nám opísal dva kuriózne prípady, s ktorými sa stretli. „Klient po tom, ako zistil, že po vykradnutí nezabezpečenej a nezamknutej pivnice nedostane od poisťovne peniaze, neváhal a zabezpečil si identickú policajnú správu. Tú zámerne pozmenil  tak, že vykradnutá pivnica bola vraj uzamknutá, avšak túto účelovú zmenu sme odhalili,“ opisuje. Druhým prípadom bola situácia, keď sa klient pokúsil získať poistné plnenie po prasknutí potrubia a poškodení stien bytu až trikrát. „Škodu mu preplatila naša poisťovňa, následne sa ju pokúšal preplatiť aj v inej poisťovni, no a nakoniec tú istú nehnuteľnosť poistil opäť v našej poisťovni, tentoraz však na meno svojej dcéry v domnienke, že vďaka tomu neprídeme na to, že chce získať poistné plnenie z tej istej škody,“ hovorí s tým, že ho napokon usvedčili fotografie rozsahu škôd, ktoré sa zhodovali so zdokumentovanými škodami spred rokov. 

Zlodej akrobat
Páchatelia podľa Jána Ďurecha, hovorcu poisťovne Aegon, často podajú obdivuhodný športový výkon, aby sa dostali k cudziemu majetku. Do domov sa dostanú aj cez malé pivničné okienko či vďaka otvorenej ventilácii, alebo cez malé okienko na povale. „V poisťovni Aegon sme sa stretli so zlodejom akrobatom. Šikovne využil architektonické riešenie vonkajšej fasády bytového domu. Cez balkónové zábradlia vyliezol od prízemia až na najvyššie piate poschodie, kde potom vykradol byt, do ktorého vstúpil cez nezabezpečené balkónové dvere,“ vysvetľuje a dodáva, že aj ľudia, ktorí bývajú na vyšších poschodiach, musia byť ostražití.

Nevykonané opravy či umelo nafúknutá výška škody
Prípady, kedy sa klienti snažia účelovo snažia vymôcť poistné plnenie, ktoré im neprináleži, sa objavujú pravidelne. Podľa Heleny Kanderkovej, špecialistky externej komunikácie Allianz – Slovenskej poisťovne, sa napríklad pri poistení nehnuteľnosti  objavujú prípady, keď si majitelia domu alebo chaty uplatnia náhradu škody za poškodenú strechu alebo plot po daždi, krupobití alebo tiaži snehu a ľadu, opravu nevykonajú a pri ďalšom poškodení sa opätovne snažia získať poistné plnenie. „Podrobným šetrením zistíme, že nehnuteľnosť nebola opravená a plnenie zamietneme. Objavujú sa tiež prípady, keď sa klienti snažia umelo navýšiť výšku skutočne vzniknutej škody.“ Tu nám pridala aj zopár konkrétnych príkladov:

Využil náhlu zmenu počasia

Klient si poistil starší dom v okolí Banskej Bystrice. Išlo o staršiu stavbu, ktorá pravdepodobne nebola riadne odizolovaná proti vzlínaniu zemskej vlhkosti do základov. Keďže takéto dlhodobé pôsobenie vlhkosti a následné poškodenie nie je poistením kryté, klient využil náhlu zmenu počasia a v čase, kedy boli v okolí hlásené prudké dažde, nahlásil zaplavenie pivničných priestorov domu, z čoho mali navlhnúť základy a steny domu. Obhliadkou stavby a okolia sme zistili, že situovanie domu na pozemku, ako aj terénne úpravy pozemku jednoznačne vylučovali zaplavenie pivničných priestorov. Potvrdila to aj vykonaná obhliadka v pivničných priestoroch domu - podlaha ani steny neniesli stopy po zaplavení vodou a vznik poškodenia z uvedeného rizika bol jednoznačne vylúčený.

Vymenené kotly

Majiteľ budovy nahlásil, že pri búrke sa mu na prístavbe budovy poškodila strecha a dažďová voda zatiekla do budovy. Tu sa mali poškodiť dva kotly a príslušná riadiaca a regulačná elektronika. Pri obhliadke poškodenia boli v budove inštalované už nové kotly a podnikateľ doložil aj faktúru o ich nákupe a inštalácii nasledujúci deň po vzniku poškodenia strešnej krytiny. Došetrením sme zistili, že nákup kotlov a ich výmena boli plánované, lebo boli zastarané a výkonovo už nestačili na vykurovanie prevádzkových priestorov podnikateľa. Zatečením po búrke neboli vôbec poškodené. Preto mal poistený nárok iba na poistné plnenie za  poškodenie strešnej krytiny, nie za poškodenie techniky.

Poškodenie strechy bez búrky
Klient nahlásil poškodenie strechy svojho domu po búrke. Keďže poškodenie malo vzniknúť krátko po uzatvorení poistenia domu, prípad sme preverili. V hlásení škody klient uviedol, že strecha domu je už po oprave, lebo krátko po jej poškodení mali prísť silné dažde a on sa obával, že by do domu mohlo zatiecť. Obhliadka strechy bola preto vykonaná až po oprave. Pri preverovaní okolností vzniku tejto škody sme však zistili viacero nejasností. Napríklad v čase, keď malo dôjsť k poškodeniu strechy, neboli v danej oblasti, podľa údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu hlásené búrky ani silné dažde. Navyše po preverení satelitných snímok sme zistili, že strecha bola opravená už minimálne rok, čo preukázalo, že poškodenie hlásené klientom nevzniklo v čase trvania poistenia.

Poškodenie odkvapov hlásil už po tretíkrát
Chalupár nahlásil poškodenie odkvapov tiažou snehu. Pri obhliadke boli odkvapy vytrhané z kotvenia a pokrútené. Preverením histórie poistných udalostí hlásených na tejto chalupe sme zistili, že poškodenie odkvapov hlásil poistený už po tretíkrát. Výmenu odkvapov v predchádzajúcich poistných udalostiach poistený vždy deklaroval  faktúrou o ich nákupe. Prešetrením sme zistili, že faktúry o nákupe odkvapov boli falošné a odkvapy nikdy neboli vymenené.  Ich kotvenia boli len provizórne opravené, čo spôsobilo menšiu odolnosť voči poškodeniu tiažou snehu. Poistený každoročne využil poveternostnú situáciu a snažil sa neoprávnene získať poistné plnenie.

Foto: Ivan Sedlák


Sponzorované odkazy