Téma: Poistenie domácnosti
Otázka:

Dobrý deň. Nedávno sa stalo, že v našej obci navštívili počas noci zlodeji niekoľko záhrad a záhradných domčekov. Náš pes zrejme zlodejov vyplašil, takže hoci sme ráno našli rozstrihnutý plot, nezmizli nám žiadne veci. Máme poistenie domácnosti aj nehnuteľnosti vo vašej poisťovni. Máme nárok na náhradu opravy plota a zničených stromčekov? Do akej doby treba nárok uplatniť? Stačí poslať fotografie, alebo je nutná obhliadka niekým od vás, prípadne políciou? Ak zlodeji vnikli do susedovho riadne zamknutého záhradného domčeka a ukradli kosačku, má nárok na náhradu škody? Vďaka za odpovede.

Odpoveď:
Ploty a múry oddeľujúce miesto poistenia od okolia patria medzi vedľajšie stavby, na ne sa vzťahuje limit 15 % z poistnej sumy nehnuteľnosti. Vami opísaný prípad poškodenia plotu by bol krytý z rizika vandalizmus (vandalizmus je úmyselné poškodenie alebo zničenie poistenej veci inou osobou než poistníkom, poisteným, členmi domácnosti, alebo osobou konajúcou na ich podnet, alebo blízkymi osobami poisteného). Vandalizmus má limit poistného plnenia 5 % z poistnej sumy nehnuteľnosti. Danú udalosť rozhodne odporúčame nahlásiť polícii, pretože poistený má právo na poistné plnenie z rizika vandalizmus, iba ak bola táto udalosť oznámená polícií. Zničené stromčeky vám poisťovňa, žiaľ nepreplatí, pretože na tieto sa riziko vandalizmus či krádež nevzťahuje. Poistnú udalosť je potrebné poisťovni nahlásiť bezodkladne, aby bolo možné rozsah škôd zdokumentovať čo najpresnejšie. Vždy je na prospech veci škodu nafotografovať. Dnes majú už aj mobilné telefóny pomerne kvalitné fotoaparáty. Fotodokumentácia je potrebná vždy v tých prípadoch, ak je neodkladne potrebné začať odstraňovať následky škôd. Pri menších škodách poisťovňa obhliadku nerobí, je to však vždy individuálne a o potrebe vykonania obhliadky rozhoduje poisťovňa. Napríklad prípad krádeže je ale vždy špecifický, poisťovňa potrebuje mať zdokumentované miesto vniknutia páchateľa do objektu a prekonanie prekážky. Aj preto je v prípade krádeže alebo akéhokoľvek podozrenia zo spáchania trestného činu potrebné vždy volať políciu. Je to nutné aj preto, aby si poisťovňa v prípade zistenia páchateľa mohla voči nemu uplatniť regres. Čo sa týka suseda, ak má tento uzatvorené poistenie domácnosti a kosačku mu ukradli z uzamknutého záhradného domčeka, zlodeji pri krádeži teda prekonali prekážku, má z tohto poistenia nárok na poistné plnenie.
Odpovedal: Milan Janásik (25.10.2017)
Späť

Vyberáme z banky.sk