Otázka:
23.08.2017 - Dobrý deň, chcel by som sa spýtať na krátkodobé poistenie osobného mot. vozidla cestou do zahraničia (Maďarsko 3 dni)
Odpoveď:
30.08.2017 - Pri ceste autom za hranice Slovenska je potrebné mať so sebou platnú Zelenú kartu, ktorá je medzinárodne uznávaným dokladom o tom, že máte vo svojej domovskej krajine uzatvorené zákonné poistenie vozidla, resp. PZP. V prípade nehody v zahraničí tak systém zelenej karty zabezpečuje plnenie, bez nutnosti uzatvárať si poistenie zodpovednosti osobitne v každej krajine, do ktorej vycestujete. Zelenú kartu vám vydáva poisťovňa, v ktorej si uzatvárate PZP a môžete s ňou cestovať po celej Európe, ale aj v časti severnej Afriky, v Rusku, Izraeli či Iráne. PZP kryje výlučne škody, ktoré vodič spôsobí svojím vozidlom na živote či majetku tretích osôb, nekryje však škody na jeho vlastnom vozidle. Na to slúži havarijné poistenie, ktoré sa vzťahuje na všetky škody, ktoré môžu vzniknúť pri dopravnej nehode, ale aj pri živelných udalostiach ako víchrica, krupobitie, povodeň, alebo krádežou vozidla či v dôsledku vandalizmu. Pokiaľ máte uzatvorené havarijné poistenie pre Slovensko (vrátane Česka), je možné rozšíriť územnú platnosť pre Európu, teda aj Maďarsko, krátkodobo, napríklad na 1 mesiac. Pokiaľ majiteľ vozidla nemá žiadne havarijné poistenie a chce si ho krátkodobo uzatvoriť kvôli návšteve zahraničia, je potrebné najskôr uzatvoriť ročné havarijné poistenie pre Slovensko.
Sponzorované odkazy