Skupina ČSOB v prvom polroku s konsolidovaným ziskom 41,15 mil. eur11.08.2017 (13:46)

Výnosy celkom v medziročnom porovnaní poklesli o 7 % na 146,5 mil. eur.

Skupina ČSOB dosiahla v prvých šiestich mesiacoch tohto roka čistý zisk v objeme 41,15 mil. eur pri medziročnom poklese o 20,8 %. Samotná banka vykázala pokles zisku o 44,4 % na 32,23 mil. eur. Čistý zisk skupiny aj po zahrnutí výsledku sesterskej spoločnosti ČSOB Poisťovne dosiahol 47,2 mil. eur, čo je medziročne o 16 % menej.

Ako skonštatoval generálny riaditeľ a predseda predstavenstva ČSOB Daniel Kollár, v minulom roku si bankový sektor na Slovensku pripísal jeden z historicky najlepších výsledkov v hospodárení, a to najmä vďaka jednorazovému výnosu z výmeny akcií spoločnosti Visa. “Napríklad v prípade ČSOB priniesla táto transakcia viac ako 14 mil. eur. Tento pozitívny efekt však v tomto roku pominul, v dôsledku čoho náš zisk v súlade s očakávaniami medziročne poklesol,” doplnil Kollár.

Čisté úrokové výnosy medziročne klesli o 0,3 % na 103,2 mil. eur. Čisté výnosy z poplatkov a provízií vzrástli o 12,4 % na 29,9 mil. eur. Medziročnému nárastu podľa vyjadrení skupiny výrazne pomohli zmeny v rámci stratégie obsluhy prémiového segmentu, a tiež vysoký záujem klientov o podielové fondy.

Výnosy celkom v medziročnom porovnaní poklesli o 7 % na 146,5 mil. eur. Tento pokles ovplyvnil predovšetkým čistý zisk z finančného majetku na predaj, a to z dôvodu jednorazového výnosu z výmeny akcií spoločnosti Visa v minulom účtovnom období. Prevádzkové náklady skupiny v medziročnom porovnaní vzrástli o 3,8 % na 90,5 mil. eur. Stalo sa tak podľa vyjadrení skupiny aj v súvislosti s investovaním do moderných technológií a zatraktívňovaním služieb pre zákazníka.

Bilančná suma skupiny bola na konci júna vo výške 8,945 mld. eur pri medziročnom raste o 10,2 %. Úvery poskytnuté klientom stúpli o 9,2 % na 6,286 mld. eur. Úvery na bývanie sa zvýšili o 18 %, spotrebné úvery o 24 %, investičné úvery poskytnuté živnostníkom a malým podnikateľom o 11 %. Vklady klientov vzrástli o 2,1 % na 5,782 mld. eur. Vklady na bežných účtoch fyzických osôb v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka stúpli o 17 %. Objem vkladov vložených do podielových fondov vzrástol o 14 %.

ČSOB do konca roka 2007 pôsobila na Slovensku ako pobočka zahraničnej banky. Od 1. januára 2008 sa stala samostatnou akciovou spoločnosťou s vlastným predstavenstvom. ČSOB patrí do skupiny KBC, pričom belgická skupina vlastní v slovenskej banke 100-percentný podiel na hlasovacích právach.


Zdroj: SITA, Foto: Ivan Sedlák


Sponzorované odkazy