Otázka:
28.07.2017 - Známi si uzatvárali cestovné poistenie na cesty po Slovensku. Čo takéteho poistenie vlastne pokrýva?
Odpoveď:
02.08.2017 - Aby mal klient istotu, že v prípade nepredvídanej poistnej udalosti ako úraz, či zranenie, bude oňho dobre postarané, odporúčame dojednať si aj v prípade dovolenky na Slovensku cestovné poistenie, takzvaný balíček pre SR, ktorý zahŕňa poistenie úrazu, zodpovednosti za škodu a batožiny. V prípade, že plánujete turistiku v horách alebo športové či rekreačné aktivity, odporúčame uzavrieť si aj poistenie do hôr, ktoré zahŕňa náklady na vyhľadávanie a vyslobodzovanie osôb v tiesni, poskytnutie prvej pomoci, prepravu k najbližšej sanitke či transport do zdravotníckeho zariadenia vrtuľníkom. Podľa Zákona o Horskej záchrannej službe, ktorý je v platnosti od roku 2006 je totiž osoba, ktorá sa nachádza v horskej oblasti povinná uhradiť horskej službe náklady za záchrannú činnosť alebo pátranie, ktoré sa jej týkajú. Náklady za záchranu v horách sa pritom dokážu vyšplhať na niekoľko tisíc eur. Liečebné náklady a ošetrenie na Slovensku sú kryté v rámci verejného zdravotného systému.
Sponzorované odkazy