Poistovne.sk

AXA SR a ČR so ziskom 19 mil. EURAutor: redakcia
16.05.2017 (20:00)

Redakcia Poistovne.sk zisťovala, čo prispelo k zisku a aké má AXA plány v najbližšej budúcnosti. Klientov čakajú zaujímavé novinky.

Poisťovňa AXA zastrešuje 1,4 miliónov klientov na Slovensku a v Českej republike, spolu má 515 zamestnancov. Pôsobí v oblasti životného a neživotného poistenia, dôchodkového poistenia a investícií.

Kľúčom k dobrému hospodárskemu výsledku 2016 bola digitalizácia, segmentovaný rast a zvýšená kvalita portfólia.

Efektívne vynaložené náklady na digitalizáciu priniesli finančné úspory v optimalizácii interných procesov. Kvalitnejšie portfólio a vyššia kvalita distribučných kanálov zas priniesla výrazné zníženie stornovaných zmlúv v životnom poistení. Kým v roku 2012 v ČR bolo 24% zmlúv stornovaných, v roku 2016 to bolo už len 10%. Na Slovensku je vývoj podobný, zo 17% storna v roku 2012, sa AXA dostala na 11% storna v roku 2016.

Čo sa týka spokojnosti zákazníkov, tá je na úrovni 75% (v roku 2015 bola 74%). Medzi najčastejšie dôvody neskopojnosti patria: "nedá sa všetko vybaviť elektronicky, niektoré dokumenty treba overiť  notárom".

Digitalizácia vládne svetom

V roku 2017 AXA chystá niekoľko noviniek, ktoré umožnia klientom rýchlejšiu komunikáciu s poisťovňou.

- Online hlásenie poistnej udalosti v  životnom poistení - 8 rôznych formulárov, ktoré sa používajú dnes, vystrieda jeden online formulár. V ňom bude stačiť vyplniť menej políčok a celá komunikácia prebehne online.

- Online analýza potrieb klienta - je to v online formulár, ktorý pomáha ušiť klientom poistenie na mieru. Zohľadní ich vek, počet detí, príjem i plány do budúcnosti a ponúkne produkty, ktoré majú pre klienta význam.

- Online nástroj na hlásenie drobných poistných udalostí na autách - pokiaľ máte na aute "pohľadovú" škodu, (to je taká, ktorá je viditeľná zvonku - plechy, svetlá), operátor na call centre vám môže odporučiť nahlásenie tejto poistnej udalosti cez aplikáciu. Prostredníctvom appky môžete poslať do poisťovne i fotky. Aplikácia vám obratom vypočíta sumu, ktorú vám poisťovňa uhradí. Pokiaľ s ňou súhlasíte, máte ju na účte do 48 hodín.

- AXAbot - chatbot (= chatovací robot) na facebooku, cez ktorý si môžete zakúpiť cestovné poistenie. Zaplatiť ho môžete kartou alebo cez platobnú bránu svojej banky.

Zdroj: AXA, Foto: Ivan Sedlák