DDS AXA dosiahla za minulý rok čistý zisk 605 tisíc eur03.05.2017 (16:00)

Čistý zisk penzijnej spoločnosti medziročne klesol o 265 tisíc eur.
Doplnková dôchodková spoločnosť (DDS) AXA dosiahla za minulý rok čistý zisk 605 tisíc eur. Medziročne ide o pokles o 265 tisíc eur. Celkové výnosy spoločnosti za vlaňajšok predstavovali 3,6 mil. eur a celkové náklady 2,8 mil. eur. Vyplýva to zo správy o hospodárení spoločnosti DDS AXA za rok 2016.

Výnosy spoločnosť dosiahla takmer výlučne vo forme poplatkov od klientov, ktoré predstavovali 3,6 mil. eur. Celkové náklady penzijnej firmy pozostávali najmä z ostatných prevádzkových nákladov vo výške 2 mil. eur, z nákladov na odplaty a provízie na úrovni 559 tis. eur a z personálnych nákladov v sume 169 tis. eur.

Aktíva správcu penzijných úspor vo výške 7,2 mil. eur tvoril ku koncu decembra minulého roka len obežný majetok. Vlastné imanie firmy predstavovalo takmer 6,8 mil. eur, z toho 3,6 mil. eur tvorilo základné imanie. Záväzky spoločnosť vykázala vo výške 381 tis. eur.

DDS AXA vznikla transformáciou doplnkovej dôchodkovej poisťovne Credit Suisse Life & Pensions vo februári 2006. Jediným akcionárom spoločnosti je AXA životní pojišťovna, a.s. Praha. S hodnotou majetku v spravovaných doplnkových dôchodkových fondoch v sume takmer 245,5 mil. eur je najmenšou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou na Slovensku.


Zdroj: SITA, Foto: Ivan Sedlák


Sponzorované odkazy