Čo je to register poistných udalostíAutor: redakcia Poistovne.sk
13.02.2017 (09:00)

Od 1.1.2017 je v prevádzke register poistných udalostí. Viete, že aj vy v ňom môžete mať záznam?

Register poistných udalostí vedie Slovenská asociácia poisťovní (SLASPO). Má slúžiť ako preventívny nástroj a má pomáhať v boji s poistnými podvodmi. Do registra zasielajú informácie o poistných udalostiach poisťovne, ktoré sú členmi asociácie. V roku 2016 prebiehali prípravné práce a 1.1.2017 začal register fungovať. Poisťovne doň postupne posielajú údaje o poistných udalostiach. Cieľom je, aby sa tieto údaje aktualizovali na dennej báze.

Zákon o poisťovníctve  presne stanovuje, ktoré informácie sa do registra dostanú. Zďaleka to nie sú všetky informácie, ktoré by poisťovne ocenili. Napríklad register neeviduje údaje ako výška škody, miesto vzniku, či rodné číslo. Taktiež sa do registra nedostane informácia, či poistná udalosť bola vyhodnotená poisťovňou ako podvodná.

Informácia o poistnej udalosti ostáva v registri 5 rokov, potom je automaticky vymazaná. Každý klient má právo raz ročne požiadať svoju poisťovňu o informáciu, aký záznam o ňom register vedie. Táto služba je bezplatná.

Poisťovne nie len informáciami register napĺňajú, ale taktiež z neho informácie čerpajú. To im pomáha jednak pri uzatváraní poistných zmlúv a jednak pri preverovaní poistných podvodov. Aj keď sa v dnešnej dobe poisťovňa z registra nedozvie všetko čo by potrebovala, stále má možnosť kontaktovať ostatné poisťovne, a vyžiadať si od nich detailnejšie informácie o poistných škodách.


Foto: Ivan Sedlák


Sponzorované odkazy