Obstarávanie informačného systému zrušila SP po analýze15.12.2016 (11:30)

Ako ďalej uviedol riaditeľ Sociálnej poisťovne Ľubomír Vážny, počas verejného obstarávania sa zmenili okolnosti, za akých bolo obstávanie informačného systému vyhlásené, a preto bolo potrebné zmeniť rozsah predmetu zákazky.Rozhodnutie Sociálnej poisťovne (SP) zrušiť verejné obstarávanie na Integrovaný informačný systém SP je autonómne, je výsledkom vlastnej hĺbkovej analýzy a rokovaní s inými orgánmi štátnej a verejnej správy. Na štvrtkovej tlačovej besede to uviedol generálny riaditeľ SP Ľubomír Vážny. "Určite nevzniklo pod údajným tlakom argumentov občianskych združení, iných aktivistov, či lobistických skupín," povedal. Rozhodnutie, ktoré poisťovňa prijala, nebolo jednoduché. "V podmienkach SR je problematické nájsť nestranné kvalifikované autority, ktoré by objektívne posúdili nastavenie a možnosť realizácie takéhoto rozsiahleho projektu," upozornil Vážny. Projekt mal podľa neho hodnotu 67 mil. eur, vrátane dane z pridanej hodnoty.

Ako ďalej uviedol šéf SP, počas verejného obstarávania sa zmenili okolnosti, za akých bolo vyhlásené, a preto bolo potrebné zmeniť rozsah predmetu zákazky. "V čase vyhlasovania verejného obstarávania nebola a nemohla byť Sociálnej poisťovni známa súčasná koncepcia a ciele informatizácie verejnej správy ako celku," povedal Vážny. Poisťovňa podľa neho považuje za potrebné postupovať pri budovaní nového vlastného informačného systému v súlade s týmto trendom a cieľmi, a preto sa rozhodla verejné obstarávanie zrušiť.

V čase od vyhlásenia verejného obstarávania sa zmenili aj okolnosti, týkajúce sa spôsobu financovania nového informačného systému poisťovne. Pôvodne SP predpokladala, že projekt bude financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, a to z Operačného programu Informatizácia spoločnosti. "Programové obdobie 2007 až 2013 však uplynulo v čase, keď proces verejného obstarávania nebol z objektívnych príčin ešte ukončený. Tým Sociálna poisťovňa stratila istotu, že projekt a jeho uvedenie do prevádzky bude financovaný aj z iných zdrojov ako z vlastného rozpočtu, ktorý na tento účel neposkytuje dostatočné krytie," upozornil generálny riaditeľ poisťovne.

Sociálna poisťovňa sa podľa Vážneho medzičasom stala súčasťou výzvy Operačného programu Efektívna verejná správa - národný projekt Optimalizácia procesov vo verejnej správe, z ktorého bude financovaná aj časť pôvodného projektu. Nový informačný systém by podľa neho mala mať poisťovňa zavedený najneskôr do roku 2019. "Pôjdeme s dvoma základnými projektmi, ktoré musíme pomerne rýchlo pripraviť," povedal. Prvý projekt bude podľa Vážneho riešiť elektronizáciu údajovej základne a registrov Sociálnej poisťovne. Druhý projekt by mal podľa neho spočívať v elektronizácii procesov správy dôchodkového poistenia. "Tá rieši správu životného cyklu všetkých jednotlivých agend a jednotlivých poistencov v dôchodkovom poistení," dodal Vážny. Verejné obstarávanie na tieto dva projekty by mala SP vyhlásiť v budúcom roku a ukončiť ich do roku 2019.

Nákup informačného systému SP začal ešte v roku 2013 v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti a trval až do roku 2016. V máji tohto roku na projekt upozornili aj IT špecialisti z občianskeho združenia Slovensko.Digital. "Projektu chýbali argumenty. Predovšetkým chýbala poctivá a aktuálna štúdia, ktorá by vysvetlila zvolený postup. Hrozilo, že prostriedky budú vynaložené neefektívne, keďže podklady ešte z roku 2013 vo viacerých oblastiach nevyhovovali dnešnému stavu informatizácie," informoval Ján Hargaš zo Slovensko.Digital.

Projektu odborníci vyčítali napríklad jeho veľký rozsah, aj skutočnosť, že sa nakupoval hardvér, aj keď už funguje štátne dátové centrum, ktoré hardvér nakupuje centrálne. "Zástupcovia Sociálnej poisťovne napríklad nevedeli vysvetliť, prečo sa projekt nakupuje ako jedna veľká zákazka a nedelí sa na časti, o ktoré by sa mohlo uchádzať viac subjektov a tlačiť tak na cenu," doplnil Hargaš. Podľa oznámenia v Európskom vestníku verejného obstarávania, zverejneného v utorok, bol projekt zastavený. "Tento krok vítame. Zároveň je dôležité, aby Sociálna poisťovňa zverejnila podklady, ktoré k zastaveniu viedli, aké alternatívy sa zvažovali a aké dopady, napríklad finančné, bude mať zastavenie na ďalší postup. Naším cieľom je v prvom rade požadovať od vlády zodpovedný, hospodárny a preskúmateľný postup tak pri vypísaní súťaže, ako aj pri jej zrušení," povedal Hargaš.


Zdroj: SITA, Foto: redakcia


Sponzorované odkazy