Má poistná ochrana školákov zmysel?

September a začiatok školského roka je v živote každej rodiny s malými školákmi veľkou udalosťou. Dieťa začína byť samostatné, rozhoduje sa bez dozoru dospelých či rodičov.

Často sa však môže dostať do situácií, pri ktorých zabúda na vlastnú bezpečnosť. Môže to byť divoká naháňačka cez prestávku, športové hry na ihrisku či v školskom klube, ale i cesta domov. Pri týchto či pri podobných situáciách hrozí nebezpečenstvo úrazu alebo hmotnej škody. A to nielen u vášho dieťaťa, ale napríklad aj u spolužiaka, ktorému vaše dieťa neúmyselne niečo poškodí alebo nechtiac zapríčiní úraz. 

Podľa Analýzy úrazovosti a bezpečnosti detí v Slovenskej republike realizovanej Úradom verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) tvoria najväčšiu časť zo všetkých úrazov detí pády (56 %). Najčastejšie, vo viac ako 70 %, si deti dôsledkom úrazov zrania končatiny (zlomeniny, pomliaždeniny). Časté, no ešte závažnejšie, sú aj úrazy hlavy, ktoré podľa ÚVZ SR tvoria viac ako pätinu úrazov. 

Rodičia sa obávajú oprávnene, úraz stretne takmer každé dieťa

Strach z toho, že sa deťom stane úraz, má podľa prieskumu NN Životnej poisťovne deväť z desiatich rodičov a ich obavy sú oprávnené. ÚVZ SR v rámci projektu Monitoring úrazovosti u detí predškolského a školského veku ešte v roku 2010 totiž zistil, že osobnú skúsenosť s úrazom má viac ako 80 % detí, pričom vo vyše polovici prípadov bolo potrebné lekárske ošetrenie. Každý desiaty úraz sa podľa monitoringu skončil hospitalizáciou v nemocnici.

Zaujímavé štatistiky poskytla aj Allianz – Slovenská poisťovňa. „V minulom roku zaevidovala Allianz – Slovenská poisťovňa dohromady až 10 726 úrazov klientov do 18 rokov, čo je v priemere 43 úrazov každý školský deň. Najviac poranení detí hlásili v uplynulých rokoch rodičia na jeseň, po návrate z letných prázdnin,“ bilancuje hovorkyňa Allianz – SP Lucia Muthová.

Koľko stojí úraz?

Kým ľahké povrchové poranenia vyjdú na niekoľko stoviek eur, najvyššie poistné plnenia poisťovňa vypláca pri zraneniach, ktoré sa hoja s komplikáciami alebo končia trvalými následkami. „Minulý rok sme najvyššie poistné plnenie vo výške 22 380 eur, vyplatili rodičom chlapca, ktorý mal veľmi vážne poranenie ruky. Úraz si vyžiadal amputáciu celej končatiny,“ priblížila L. Muthová.

lista Neprehliadnite

Na poistnú ochranu svojich detí myslí len polovica rodičov

Aj napriek obavám myslí však na poistnú ochranu detí len polovica rodičov. Choroba či úraz dieťaťa môžu mať pritom značný dopad na rodinný rozpočet. „Výpadok príjmu z dôvodu starostlivosti o dieťa počas hospitalizácie a zotavovania môže spôsobiť finančné ťažkosti, najmä, ak rodina nemá úspory. Ešte horšie sú prípady, keď má dieťa v dôsledku ťažkého úrazu doživotné následky, ktoré sa trvalo podpíšu na ekonomickej situácii rodiny,“ uvádza Peter Brudňák, generálny riaditeľ NN Životnej poisťovne. Až tretina oslovených rodičov uviedla, že pre takéto prípady nemá vytvorené žiadne rezervy ani uzatvorené životné poistenie.

Pre školopovinné deti sa preto odporúča uzavrieť životné poistenie s úrazovým krytím. Pritom nehrá úlohu, kde a za akých podmienok sa úraz stal. „Detské životné poistenie poskytuje ochranu v prípade úrazu, choroby alebo trvalých následkov úrazu. Pri takýchto zraneniach poisťovňa neskúma, či sa úraz stal v prostredí školy alebo mimo nej, s dozorom dospelých alebo mimo ich prítomnosti,“ vysvetľuje Dana Macková, manažérka produktového oddelenia poisťovne Aegon. Miesto vzniku samotnej poistnej udalosti nie je pri plnení finančného krytia takisto podstatné. 

Pri poistení myslite komplexne

Úrazové poistenie, pripoistenie hospitalizácie alebo poistná ochrana pred kritickými chorobami? Je veľa možností, ale deti sú nevyspytateľné. Ideálne je pri výbere životného poistenia myslieť na všetko - pozornosť treba venovať pripoisteniu dieťaťa pre prípad trvalých následkov úrazu a kritických chorôb.

Nepodceňujte tiež situácie, keď škodu nechtiac spôsobí práve vaše dieťa. „V takýchto prípadoch odporúčame rodičom, aby uzatvorili poistenie zodpovednosti. Zvyčajne je súčasťou poistenia domácnosti. Poistenie zodpovednosti ponúka finančné krytie za škody na zdraví a majetku, ktoré nechtiac spôsobia členovia vašej domácnosti – teda i vaše deti,“ hovorí Dana Macková.

Vyberáme z Poistovne.sk

woman-checking-phone

Klienti Allianzu môžu riešenie svojej škody sledovať ako doručenie balíka

Po online sprievodcovi škodou v havarijnom a povinnom zmluvnom poistení, môžu odteraz klienti Allianzu sledovať online aj riešenie škody na majetku. Menšie škody na majetku vyrieši Allianz kompletne online. Aj nahlásenie škody je odteraz v Allianzi jednoduchšie.
17.06.2021
Čítať viac o Klienti Allianzu môžu riešenie svojej škody sledovať ako doručenie balíka
hand-on-steering-wheel

Preplatí mi poisťovňa škodu, ak meškám s úhradou poistného?

Čo robí poisťovňa v prípade, ak klient nezaplatí poistné a stane sa mu škodová udalosť? Vyplatí mu poisťovňa celé poistné plnenie, alebo si uplatní postih? Musí klient poistné doplatiť skôr, ako mu poisťovňa vyplatí náhradu škody?
15.06.2021 | Katarína Macková
Čítať viac o Preplatí mi poisťovňa škodu, ak meškám s úhradou poistného?

Vyberáme z banky.sk