Návšteva lekára v cudzine s európskym preukazom poistenia

Ak sa rozhodnete vycestovať za hranice bez cestovného poistenia a v cudzine ochoriete, či sa vám stane úraz, máte v štátoch EÚ nárok na ošetrenie na základe Európskeho preukazu zdravotného poistenia. 

 V cudzine máte na základe Európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP) nárok na zdravotnú starostlivosť stanovenú právom danej krajiny. Ide o akútnu (neodkladnú) zdravotnú starostlivosť, ktorú vzhľadom na váš stav musíte absolvovať na mieste, nie až po návrate domov. V prípade, že trpíte chronickým ochorením a viete, že v zahraničí budete potrebovať určitú zdravotnú starostlivosť, určite si podmienky dohodnite ešte pred odchodom.

Vo väčšine krajín k návšteve špecialistu alebo k hospitalizácii (mimo akútnych prípadov) potrebujete odporúčanie od praktického lekára a niekedy tiež schválenie od tamojšej zdravotnej poisťovne.

Zoznamy lekárov patriacich do siete verejného zdravotníctva nájdete napríklad v lekárňach, v hoteloch, na poštách alebo v turistických info-centrách.

Ak je nutné lekárovi zaplatiť na mieste, náklady vám preplatí buď miestna zdravotná poisťovňa, alebo si ich preplatenie môžete nárokovať u svojej zdravotnej poisťovne na Slovensku. Zo svojho vrecka však lekárovi zaplatíte poplatky či príplatky stanovené zákonmi daného štátu.

V každej krajine je systém verejného zdravotníctva trochu iný a líšia sa tiež pravidlá pri návšteve lekárskej ambulancie či nemocnice. ZP Dôvera sa vo vybraných krajinách pozrela na to, v čom sú postupy odlišné.

V Belgicku vám najprv potvrdenie schváli ich poisťovňa

Pri menšom úraze či chorobe vyhľadajte lekára a preukážte sa EPZP. Za ošetrenie lekárovi zaplatíte a s účtami sa obrátite na belgickú zdravotnú poisťovňu a tá vám preplatí tie náklady, ktoré prepláca aj svojim poistencom. Ak je váš stav vážny a vyžaduje si hospitalizáciu, lekár vám vystaví potrebné potvrdenie, ktoré je pred prijatím do nemocnice nutné dať schváliť belgickej zdravotnej poisťovni, ktorú ste si vybrali. V akútnych prípadoch je možné obrátiť sa priamo na nemocnicu, ktorá by mala kontaktovať belgickú poisťovňu a tá náklady preberie na seba.

V Bulharsku majte kópie EPZP

Ak potrebujete lekárske ošetrenie, vyhľadajte zdravotnícke zariadenie, ktoré má zmluvu s Národnou zdravotnou poisťovňou a pred ošetrením predložte svoj európsky preukaz zdravotného poistenia (je nevyhnutné disponovať kópiami EPZP, príp. Náhradným certifikátom k EPZP). Nie ste povinní uhrádzať žiadne poplatky okrem tzv. spotrebiteľskej dane (tá je vo výške 1% z minimálnej mzdy v Bulharsku, cca 2,90 BGN). Ak potrebujete urgentné lekárske ošetrenie, obráťte sa pohotovostnú službu (t.č. 150).

V Dánsku vás o zmluvných lekároch poučí národná zdravotná služba

Ak potrebujete lekárske ošetrenie, obráťte sa na praktického lekára. Musí však ísť o zmluvného lekára (nie súkromníka). Informácie o zmluvných lekároch obdržíte od „národnej zdravotnej služby“ (úradné hodiny sú obyčajne od 8.00 do 16.00 hod.). Mimo ordinačných hodín vám pomôže miestna lekárska hliadka – pre informácie o nich volajte informačnú linku (číslo 118). Lekárske ošetrenie je bezplatné, ak zmluvnému lekárovi pred začiatkom ošetrenia predložíte európsky preukaz. Pre ošetrenie odborným lekárom si nechajte bezpodmienečne vystaviť doklad o odporúčaní od praktického lekára. Ak je odborný lekár zmluvne viazaný na verejnú dánsku zdravotnú poisťovňu, budú všetky výdavky na ošetrenie hradené v plnej výške „národnou zdravotnou službou“.

Vo Francúzsku si spoluprácu ľahko overíte

Pred návštevou lekára si overte, či lekár alebo zdravotnícke zariadenie spolupracujú s Caisse Primaire d´Assurance Maladie (CPAM). Zoznam spolupracujúcich poskytovateľov nájdete na http://www.ameli.fr/. Ošetrenie si musíte na mieste uhraniť sami (cca 25 EUR) a následne si náklady (podľa francúzskeho práva) necháte preplatiť v pobočke CPAM. Prvú pomoc volajte na čísle 15 alebo 18.

V Grécku sa obráťte na ambulatórium

V prípade ochorenia sa obráťte na ambulatórium alebo na zmluvného lekára I.K.A. Ak ste z dôvodu nevyhnutnosti boli prijatí do nezmluvného zdravotníckeho zariadenia, vysvetlite, že máte byť ošetrený ako poistenec I.K.A. V Aténach existuje tzv. miesto poskytnutia prvej pomoci (prevádzkuje I.K.A.), ktoré môžete kontaktovať na tel. číslach 64 67 811, 64 67 819, Thesalonikách môžete stanicu prvej pomoci kontaktovať na tel. číslach 522 583 alebo 522 585.

V Chorvátsku pozor na zmluvu s fondom

Vyhľadajte lekára, ktorý má zmluvu s Chorvátskym fondom zdravotného poistenia (chorvátska skratka HZZO). Ošetrenie ale nie je zadarmo, za každú návštevu lekára (vrátane zubára) si priplatíte 10 kn. Na vyšetrenie k špecialistovi alebo do nemocnice odporúča všeobecný lekár.

V Maďarsku k zmluvnému lekárovi alebo na polikliniku

Ak potrebujete lekárske ošetrenie, obráťte sa s európskym preukazom priamo na polikliniku („szakrendelo“). Toto zariadenie vykonáva aj ambulantné ošetrenie. Môžete však kontaktovať aj priamo zmluvného lekára („háziorvos“), ktorému pred ošetrením tiež predložíte európsky preukaz. Ak ste museli uhradiť danú zdravotnú starostlivosť sami, obráťte sa s potvrdeniami o zaplatení , z ktorých sú jasné zrealizované výkony, na vašu slovenskú zdravotnú poisťovňu. Táto potom určí či a prípadne aká suma vám môže byť preplatená.

V Nemecku podpíšete, že ste neprišli kvôli ošetreniu

S európskym preukazom sa obráťte priamo na lekára, ktorý však od vás bude žiadať podpis vyhlásenia, že ste do Nemecka nepricestovali za účelom ošetrenia. Ak sa na mieste EPZP nepreukážete, bude vám účtovať náklady ako privátnemu pacientovi – peniaze vám však vráti, ak mu do 10 dní preukážete Náhradný certifikát k EPZP.

V Slovinsku nezabudnite na doklad o odporúčaní

Keď potrebujete ísť k praktickému lekárovi, obráťte sa priamo na verejné zdravotnícke zariadenie alebo zmluvného lekára. Po predložení európskeho preukazu vás ošetria. Pre ošetrenie odborným lekárom si nechajte bezpodmienečne vystaviť doklad o odporúčaní od praktického lekára „Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije“ a predložte európsky preukaz zdravotného poistenia. Dostanete tu potvrdenie o nároku na vecné dávky pre zahraničného poistenca a ich rodinných príslušníkov.

V Španielsku si zariadenie môžete vybrať

Keď musíte ísť k lekárovi, môžete sa hneď obrátiť na niektoré z verejných zdravotníckych zariadení: konzultačné miesto (consultorio), ambulancia (ambulatorio), zdravotnícke stredisko (centro de salud) alebo nemocnica (hospital). Informácie o adresách týchto zdravotníckych centier obdržíte na provinčných riaditeľstvách Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) a jeho pobočkách. Informácie podáva aj miestna samospráva. Verejnú pohotovostnú a záchrannú službu si zavoláte na čísle 112.

V Taliansku nájdete zoznam lekárov na pobočke USL

Ak potrebujete lekárske ošetrenie, obráťte sa na najbližšieho zmluvného lekára. Zoznam zmluvných lekárov obdržíte na pobočke USL (Unita Sanitaria Locale). V mnohých oblastiach existujú zdravotnícke služby pre turistov (Servizio di guardia turistica).

Vo Veľkej Británii na ošetrenie môže stačiť pas

Ak potrebujete lekárske ošetrenie, obráťte sa na lekára, ktorý má zmluvu s národnou zdravotnou službou (National Health Service-NHS). Stačí sa preukázať pasom alebo identifikačnou kartou občana členského štátu EÚ. Lekár však môže od vás žiadať, aby ste predložili európsky preukaz zdravotného poistenia. V prípade, že ste museli zaplatiť za starostlivosť v hotovosti, obráťte sa s originálmi účtov za ošetrenie (zašlite ich) na The Overseas Healthcare Team; Room M0135; Shared Services Debt Management Client Referral Centre; Durham House; Washington; Tyne and Wear NE38 7SF; UK Náklady vám budú refundované do výšky bežnej v britskom systéme. Ak nie je možné z vašej strany kontaktovať príslušný britský úrad, obráťte sa s potvrdeniami o zaplatení, z ktorých sú jasné zrealizované výkony, na vašu slovenskú zdravotnú poisťovňu.

Ak u seba z nejakého dôvodu (strata, odcudzenie) nemáte pri pobyte v zahraničí EPZP

V takom prípade kontaktujte svoju zdravotnú poisťovňu a požiadajte ju o dodatočné zaslanie Potvrdenia dočasne nahrádzajúceho EPZP. O takéto zaslanie môžete požiadať sami alebo prostredníctvom miestneho nositeľa zdravotného poistenia, v prípadoch hospitalizácie aj prostredníctvom nemocnice. Viac informácií na stránkach portálu Zdravotnej poisťovne Dôvera.

Vyberáme z Poistovne.sk

female-executive-looks-out-modern-office-window

Poistenie pohľadávok: Pribúdajú krádeže identity firiem

Postcovidová doba prináša vo svete opäť rastúci trend vo firemných podvodoch s ukradnotou identitou. Vysvetlíme vám, ako tento podvodný model funguje a či vám pomôže poistenie.
23.03.2023 | redakčne upravené
Čítať viac o Poistenie pohľadávok: Pribúdajú krádeže identity firiem
hands-typing-on-laptop

Za každým úspešným podnikateľom stojí spoľahlivý účtovník

Hľadáte profesionálnu a spoľahlivú firmu na vedenie účtovníctva? Máte záujem o outsourcing ekonomických aktivít? Alebo ste nováčikom v oblasti podnikania a potrebujete pomoc nie len v oblasti účtovníctva, ale aj daní?
22.03.2023
Čítať viac o Za každým úspešným podnikateľom stojí spoľahlivý účtovník
fireplace-close-up-flames

Budovy na Slovensku sú vo väčšine prípadov nedostatočne poistené

Požiar, ktorý v historickom centre Banskej Štiavnice zničil až sedem budov, poukázal na zásadný problém. A to, že máme veľa nehnuteľností, vrátane kultúrnych pamiatok, podpoistených.
21.03.2023
Čítať viac o Budovy na Slovensku sú vo väčšine prípadov nedostatočne poistené

Vyberáme z banky.sk