Na poplatkoch pri životnom poistení sa dá ušetriť

Poplatky pri životnom poistení závisia od typu produktu. Ušetríte na nich, ak robíte čo najmenej zmien.
Pri životnom poistení platíte viaceré poplatky, ktoré závisia aj od druhu produktu, od výšky poistného krytia, či od doby jeho platnosti. Niektoré poplatky platíte pravidelne každý mesiac, iné iba jednorazovo. Každá poisťovňa má poplatky individuálne a pred uzavretím poistenia sa na ne podrobne pýtajte.

Na začiatku vás čakajú poplatky spojené s uzavretím poistenia. Províziu pre finančného agenta síce platí poisťovňa, ale administratívne náklady na založenie poistky zaplatíte vy. Zvyčajne nie naraz, poisťovňa vám ich rozpočíta do jednotlivých splátok.

„Tieto sú umorované v priebehu poistenia cez počiatočné podielové jednotky, ktoré klient nakupuje prvé dva roky trvania poistenia. Avšak aj tieto počiatočné podielové jednotky sa investujú, zhodnocujú a pri poistnej udalosti sa zaratávajú do hodnoty účtu, ktorá je klientovi vyplatená,“ vysvetľuje Helena Kanderková, špecialistka externej komunikácie Allianz- Slovenskej poisťovne.

Ak poisťovňa žiada pred uzatvorením životného poistenia vykonať posúdenie vášho zdravotného rizika, čaká vás poplatok lekárovi za výpis zo zdravotnej dokumentácie vo výške niekoľkých eur. „Aj takýto poplatok je následne klientovi v primeranej výške do 10 eur preplatený,“ vysvetľuje Juraj Štefanovič, PR špecialista ČSOB poisťovne.

V priebehu poistenia ste povinný platiť len za administratívne úkony vykonávané na vašu žiadosť. Pri kapitálovom životnom poistení platíte administratívny poplatok z podielu na výnosoch z rezerv poistného vo výške 1 %.


lista zp 1


Pri investovaní zaplatíte viac


Pri investičnom životnom poistení je poplatkov viac ako pri kapitálovom, lebo sú spojené s aktívnym investovaním. Pri ňom poisťovni vznikajú náklady, ktoré čiastočne prenesie na klienta. Navyše, pri tomto poistení vy ako klient nesiete riziko zhodnotenia finančných prostriedkov.

Okrem vstupného poplatku, ktorý platíte buď jednorazovo alebo pravidelne počas celej poistnej doby, vás čakajú poplatky za vedenie účtu, za správu fondu či odkupný poplatok pri predčasnom zrušení zmluvy.

„Je to niečo podobné, ako poplatok za vedenie účtu v banke, prípadne poplatok za správu fondov v správcovských spoločnostiach,“ vysvetľuje Kanderková.

Okrem toho sa strhávajú aj poplatky za čiastkové úkony na zmluve, napríklad za odkup finančných prostriedkov.

lista Neprehliadnite

Za časté zmeny v poistnej zmluve si priplatíte


Poisťovne zvyčajne za prvé zmeny v poistnej zmluve neúčtujú nič, ale za ďalšie už áno. Napríklad za zmenu investičnej stratégie zaplatíte od jedného do troch eur, za zmenu výšky poistného sú poplatky podobné.

V investičnom životnom poistení je bezplatný jeden prevod podielových jednotiek, jeden čiastočný odkup či prevod do splateného stavu. Ak budete chcieť urobiť zmenu viac ako raz ročne, bude vám už spoplatnená niekoľkými eurami.

Ak by ste poistenie chceli prerušiť, aj za to si poisťovne vypýtajú poplatok. Niektoré fixný, iné ako percento z odkupnej poistnej jednotky. K jednorazovým poplatkom patrí aj poplatok za mimoriadný výpis z vášho sporiaceho účtu.

Preto pri životnom poistení ušetríte na poplatkoch, ak v ňom budete robiť čo najmenej zmien. „Ušetriť na poistnom sa dá tak, ak sa nepoisťujú také životné situácie, ktoré si vie spravidla poistený riešiť iným, lacnejším spôsobom. Asi najtypickejším príkladom je pripoistenie pre prípad práceneschopnosti v trvaní do 1 mesiaca,“ vysvetľuje Štefanovič.

Ďalšou možnosťou na ušetrenie je využitie vernostného bonusu, ktorý niektoré poisťovne ponúkajú.

 

Poplatky pri životnom poistení

 • Poplatky spojené s uzavretím poistenia
 • Administratívne poplatky na úhradu nákladov na správu poistenia.
 • Poplatky za správu aktív pri investičnom životnom poistení súvisia s investovaním poistného do podielových fondov.
 • Poplatky z podielu na prebytku – poplatok pri kapitálovom životnom poistení z podielu na výnosoch z rezerv poistného.
 • Poplatok pri mimoriadnom vklade poistného
 • Poplatok za predčasný odkup

Aké zmeny môžem robiť v životnom poistení bezplatne

 • zmena osobných údajov poistníka alebo poisteného
 • zmena osoby oprávnenej na poistné plnenie v prípade smrti poisteného
 • zmena poistníka
 • zmena spôsobu platenia alebo lehoty platenia poistného
 • dojednanie alebo zrušenie dynamiky poistení
 • odklad zaplatenia poistného
 • dojednanie/zrušenie služby elektronickej korešpondencie
 • zmeny v pripoisteniach
 • zmena poistnej sumy a doby trvania poistenia
 • žiadosť o pôžičku alebo prázdniny v platení poistného

Vyberáme z Poistovne.sk

freelancer-typing-on-keyboard

Dá sa investičné poistenie zmeniť na rizikové?

Ak sa niekto dostal do ťažkej finančnej situácie a má investičné či kapitálové poistenie, môže svoju poistnú zmluvu zmeniť na rizikovú? Môže nasporené peniaze vybrať a použiť na preklenutie finančných ťažkostí? Dá sa zmeniť zmluva bez toho, aby ju klient musel vypovedať a uzatvoriť novú?
07.04.2021 | Katarína Macková
Čítať viac o Dá sa investičné poistenie zmeniť na rizikové?
doctors-office-flatlay

Čo robiť, ak vaše dieťa má COVID-19?

Aj keď sa o korona víruse hovorí najčastejšie v spojení so staršími ľuďmi, nevyhýba sa ani deťom. Pozrite si, koľko detí sa už s COVIDom stretlo. Poradíme vám, ako treba postupovať, ak sa nakazí dieťa.
30.03.2021 | redakcia
Čítať viac o Čo robiť, ak vaše dieťa má COVID-19?
reading-in-hospital-waiting-room

Hodnotenie nemocníc 2020

Rebríček nemocníc bol zostavený za náklade hodnotenia takmer 6,5 tisíc pacientmi. Pozrite si, ktoré nemocnice sú hodnotené ako najlepšie a ktoré skončili na chvoste.
26.03.2021 | redakčne upravené
Čítať viac o Hodnotenie nemocníc 2020

Vyberáme z banky.sk