Z čoho budem žiť na dôchodku?

Na Vaše otázky bude do 17.4.2016 odpovedať Vladimír Baláž, biznis analytik dôchodkových spoločností NN.

NN DSS

Otázka:
14.04.2016 - Čo sú to ETF? Dá sa do nich na Slovensku investovať? Aké sú ich plusy a mínusy? Ďakujem.

Odpoveď:
18.04.2016 - ETF predstavujú tak ako podielové fondy, tak aj formu kolektívneho investovania. Podobne, ako podielové fondy, sledujú vývoj podkladového aktíva, ktorým môže byť index, komodita, kôš akcií atď. Medzi burzovne obchodovanými fondmi a podielovými fondmi sú však určité rozdiely. Ten hlavný spočíva v ...

Čítať celý príspevok »
Otázka:
14.04.2016 - Aké rôzne poplatky a v akej výške platí sporiteľ v 2. pilieri? Na výpise od DSS som našla 3 (odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu, odplata za správu dôchodkového fondu a odplata za zhodnotenie majetku v DF). Neviem však prísť na to, ako a...

Odpoveď:
18.04.2016 - Sporiteľ v 2. pilieri platí dôchodkovej správcovskej spoločnosti nasledovné: 1. odplatu za správu dôchodkového fondu, 2. odplatu za vedenie osobného dôchodkového účtu, 3. odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde. Odplata za správu dôchodkového fondu za jeden kalendárny rok nesmi...

Čítať celý príspevok »
Otázka:
13.04.2016 - Ktoré formy sporenia na dôchodok ponúkajú daňové úľavy? V akej výške?

Odpoveď:
18.04.2016 - Pre zmluvy o doplnkovom dôchodkovom sporení uzatvorené po 1. 1. 2014, ako aj pre staršie zmluvy na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie pôvodného dávkového plánu, platí možnosť zníženia daňového základu o sumu príspevkov do 3. piliera, najviac však do výšky 180 eur. To v ...

Čítať celý príspevok »
Otázka:
12.04.2016 - Mňa by zaujímalo, ako je to s dedením peňazí, ktoré si sporím na dôchodok. Ak zomriem pred dovŕšením dôchodku, zdedia moje deti peniaze, ktoré sporím v 3. pilieri? Bol by som nerád, keby prepadli.

Odpoveď:
18.04.2016 - V prípade úmrtia pred dovŕšením dôchodkového veku budú peniaze vyplatené oprávneným osobám, ktoré ste uviedli v zmluve. Toto vyplatenie prebehne mimo dedičského konania, čo znamená, že k peniazom sa oprávnené osoby dostanú veľmi rýchlo. Oprávnenú osobu/osoby môžete kedykoľvek zmeniť, napríklad aj...

Čítať celý príspevok »
Otázka:
11.04.2016 - Dobrý deň. Ako vidíte existenciu 2. piliera? Nezruší ho štát, keď mu budú chýbať peniaze na vyplácanie dôchodkov súčasným dôchodcom?

Odpoveď:
18.04.2016 - Opodstatnenosť sporenia v 2. pilieri potvrdzuje najmä skutočnosť, že je aktuálne do neho zapojených viac než 1,3 milióna sporiteľov, a to aj napriek tomu, že už bol otvorený štyrikrát. Vzhľadom na demografický vývoji je nevyhnutné, aby ľudia využili čo najviac možností sporenia na dôchodok, lebo ...

Čítať celý príspevok »
Otázka:
08.04.2016 - Mám 55 rokov, mám nasporené peniaze a zaujímam sa o doživotný dôchodok. Poradili by ste?

Odpoveď:
18.04.2016 - Ak ste účastníkom doplnkového dôchodkového sporenia (3. pilier) a účastnícku zmluvu ste podpísali pred 1. 1. 2014, tak vám nárok na doplnkový starobný dôchodok vzniká, ak ste dovŕšili aspoň 55 rokov a súčasne ste dosiahli minimálne 10 rokov doplnkového dôchodkového sporenia. Doplnkový starobn...

Čítať celý príspevok »


Ďalšie témy v poradenstve: Mali sme v poradenstve:
PZP a havarijné poistenie
Poistenie domácnosti a nehnuteľnosti
Zdravotne poistenie
Cestovné poistenie
Čo pokrýva zdravotné poistenie

Sponzorované odkazy