Takto sa vyhnete dlhom voči zdravotnej poisťovni

Som samoplatca alebo nie? Kedy a za akých okolností sa musím v poisťovni sám prihlásiť? Čítajte ďalej a dozviete sa.Zdravotné poistenie je u nás povinné a vo vlastnom záujme si treba dať pozor, aby nám na ňom nevznikal dlh. „V prípade, ak poistenec nie je fyzickou osobou, za ktorú platí poistné štát, nie je samostatne zárobkovo činnou osobou ani zamestnancom, považuje sa za dobrovoľne nezamestnanú osobu, čiže samoplatiteľa,“ vysvetľuje Judita Smatanová, hovorkyňa Union zdravotnej poisťovne.

Výška preddavku


Ak sa stanete dobrovoľne nezamestnaným, vzniká vám povinnosť prihlásiť sa v zdravotnej poisťovni ako samoplatiteľ – a to do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom ste sa ním stali. „Samoplatiteľ je povinný uhrádzať preddavky na poistné riadne a včas. Výška preddavku je určená sadzbou poistného z minimálneho základu,“ tvrdí Petra Balážová, hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

Pre rok 2016 je minimálna výška preddavku pre samoplatiteľa vo výške 60,06 eur. „V prípade osoby, ktorá má nárok na zníženú sadzbu poistného, je to suma 30.03 eur. Preddavok je splatný do ôsmeho dňa nasledujúceho mesiaca za predchádzajúci mesiac,“ vysvetľuje ďalej Balážová.lista zp 2Pozor na účet aj identifikačné kódy


V praxi to teda znamená, že napríklad za marec 2016 musí samoplatiteľ zaplatiť 60,06 eur do 8. apríla 2016. „Ak samoplatiteľ bude platiť pravidelne, načas, správnu sumu, na správny účet a s uvedením správnych identifikačných kódov kvôli priradeniu ním uhradenej platby, vyhne sa dlhom,“ hovorí Branislav Cehlárik, PR manažér zdravotnej poisťovne Dôvera. „Tiež si zabezpečí plnohodnotný prístup k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti. Pretože, ak samoplatiteľ neplatí, prístup k zdravotnej starostlivosti si sám obmedzí a má nárok iba na odkladnú život zachraňujúcu zdravotnú starostlivosť,“ dodáva.

V zdravotnej poisťovni sa musí prihlásiť ako samoplatiteľ každý, kto:

  • nemá príjem zo zamestnania
  • nie je živnostníkom, podnikateľom alebo inou samostatne zárobkovo činnou osobou (napríklad umelec, daňový poradca, tlmočník a podobne)
  • nie je osobou, za ktorú platí poistné štát (napríklad dieťa, študent, doktorand, dôchodca, uchádzač o zamestnanie, poberateľ dávky v hmotnej núdzi, poberateľ rodičovského príspevku, poberateľ materského atď.)
Lista Odporucame

Povinnosti samoplatiteľa:

  • samoplatiteľ musí sám za seba platiť pravidelne minimálne mesačné poistné
  • a to do ôsmich dní po uplynutí mesiaca
  • v sume 60,06 eur (platí pre rok 2016)

Vyberáme z Poistovne.sk

brown-eyes-of-a-person-wearing-a-face-mask

Zdravotná poradňa: Očkovanie proti COVID-19 vs. očkovanie proti chrípke

Ak som zaočkovaný proti COVID-19, chráni ma táto vakcína aj proti bežnej chrípke?
14.10.2021 | redakcia
Čítať viac o Zdravotná poradňa: Očkovanie proti COVID-19 vs. očkovanie proti chrípke
redakcia-nehoda

Havarijná poradňa: Spôsobili ste si škodu na aute sám? Čo Vám preplatí poisťovňa.

Chcem sa spýtať keď som si škodu na aute spôsobil sám teda svojou jazdou som omylom zroloval baner na ceste. Je možné si to uhradiť nejak cez poistku alebo to všetko ide na moju hlavu?
14.10.2021 | redakcia
Čítať viac o Havarijná poradňa: Spôsobili ste si škodu na aute sám? Čo Vám preplatí poisťovňa.
Doktor a peniaze-001

Stojíme pred potrebou radikálnej reformy zdravotníctva - sme však na ňu pripravení?

Zásadnú reformu spôsobu financovania zdravotníctva prináša koncept Value Based Healthcare (VBHC), ktorého základom je pridaná hodnota pre pacienta. Podstatou tohto konceptu je finančné odmeňovanie podľa pridanej hodnoty pre pacienta, a nie na automatické preplácanie zdravotníckych úkonov tak, ako je to dnes.
13.10.2021
Čítať viac o Stojíme pred potrebou radikálnej reformy zdravotníctva - sme však na ňu pripravení?

Vyberáme z banky.sk