Takto sa vyhnete dlhom voči zdravotnej poisťovni

Som samoplatca alebo nie? Kedy a za akých okolností sa musím v poisťovni sám prihlásiť? Čítajte ďalej a dozviete sa.Zdravotné poistenie je u nás povinné a vo vlastnom záujme si treba dať pozor, aby nám na ňom nevznikal dlh. „V prípade, ak poistenec nie je fyzickou osobou, za ktorú platí poistné štát, nie je samostatne zárobkovo činnou osobou ani zamestnancom, považuje sa za dobrovoľne nezamestnanú osobu, čiže samoplatiteľa,“ vysvetľuje Judita Smatanová, hovorkyňa Union zdravotnej poisťovne.

Výška preddavku


Ak sa stanete dobrovoľne nezamestnaným, vzniká vám povinnosť prihlásiť sa v zdravotnej poisťovni ako samoplatiteľ – a to do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom ste sa ním stali. „Samoplatiteľ je povinný uhrádzať preddavky na poistné riadne a včas. Výška preddavku je určená sadzbou poistného z minimálneho základu,“ tvrdí Petra Balážová, hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

Pre rok 2016 je minimálna výška preddavku pre samoplatiteľa vo výške 60,06 eur. „V prípade osoby, ktorá má nárok na zníženú sadzbu poistného, je to suma 30.03 eur. Preddavok je splatný do ôsmeho dňa nasledujúceho mesiaca za predchádzajúci mesiac,“ vysvetľuje ďalej Balážová.lista zp 2Pozor na účet aj identifikačné kódy


V praxi to teda znamená, že napríklad za marec 2016 musí samoplatiteľ zaplatiť 60,06 eur do 8. apríla 2016. „Ak samoplatiteľ bude platiť pravidelne, načas, správnu sumu, na správny účet a s uvedením správnych identifikačných kódov kvôli priradeniu ním uhradenej platby, vyhne sa dlhom,“ hovorí Branislav Cehlárik, PR manažér zdravotnej poisťovne Dôvera. „Tiež si zabezpečí plnohodnotný prístup k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti. Pretože, ak samoplatiteľ neplatí, prístup k zdravotnej starostlivosti si sám obmedzí a má nárok iba na odkladnú život zachraňujúcu zdravotnú starostlivosť,“ dodáva.

V zdravotnej poisťovni sa musí prihlásiť ako samoplatiteľ každý, kto:

  • nemá príjem zo zamestnania
  • nie je živnostníkom, podnikateľom alebo inou samostatne zárobkovo činnou osobou (napríklad umelec, daňový poradca, tlmočník a podobne)
  • nie je osobou, za ktorú platí poistné štát (napríklad dieťa, študent, doktorand, dôchodca, uchádzač o zamestnanie, poberateľ dávky v hmotnej núdzi, poberateľ rodičovského príspevku, poberateľ materského atď.)
Lista Odporucame

Povinnosti samoplatiteľa:

  • samoplatiteľ musí sám za seba platiť pravidelne minimálne mesačné poistné
  • a to do ôsmich dní po uplynutí mesiaca
  • v sume 60,06 eur (platí pre rok 2016)

Vyberáme z Poistovne.sk

ZM004_pravidla-800

Allianz opäť získala najviac ocenení Zlatá minca

Produkty Allianz sú hodnotené odborníkmi ako najkvalitnejšie na trhu. Najviac ocenení pre poistenie od Allianz: 6-krát zlato a 3-krát striebro.
21.09.2021
Čítať viac o Allianz opäť získala najviac ocenení Zlatá minca
hands-grasping-a-steering-wheel

Biela a zelená karta: Legislatíva v roku 2021

Ak ste vlastníkom motorového vozidla, musíte sa pripraviť aj na cestnú kontrolu. Pri nej polícia okrem iného kontroluje aj to, či je vaše vozidlo poistené. Za šoférovanie bez platného PZP môžete dostať pokutu až do výšky 3 320 eur. V minulosti ako doklad uzatvorenia PZP slúžili biela a zelená karta. Tento systém však prešiel niekoľkými legislatívnymi zmenami. O tom, ako tomu bolo v minulosti a ako je tomu dnes, si povieme v našom článku.
21.09.2021 | Lukáš Kula
Čítať viac o Biela a zelená karta: Legislatíva v roku 2021
girl-using-sidewalk-chalk-in-schoolyard

Úrazy počas prestávky, krádeže a kyberšikana - kto nesie zodpovednosť za škody, ktoré sa stanú žiakom v škole?

Úrazy, zranenia, strata alebo krádež vecí sú najčastejšie škody, ktoré sa deťom stanú v škole počas vyučovania. Stále častejšie sa však školy stretávajú aj s prípadmi kyberšikany. Pozrite si, kedy nesie zodpovednosť za škody škola a teda môžete dostať odškodnenie z jej poistenia.
17.09.2021 | redakčne upravené
Čítať viac o Úrazy počas prestávky, krádeže a kyberšikana - kto nesie zodpovednosť za škody, ktoré sa stanú žiakom v škole?

Vyberáme z banky.sk