Zdravotné poistenie - na čo mám nárok?

Téme Na čo mám nárok v rámci zdravotného poistenia sa venujeme od 26.februára 2016 v spolupráci so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou. Hovorkyňa Petra Balážová bude na vaše otázky odpovedať do 20.marca 2016.

Všeobecna zdravotná poisťovňa

Otázka:
23.03.2016 - Zistil som, že za mňa zamestnávateľ vyše pol roka neuhrádzal zdravotné poistenie, čo mám robiť?

Odpoveď:
24.03.2016 - Za zamestnancov, za ktorých nezaplatil poistné zamestnávateľ bude poisťovňa vymáhať výšku nezaplateného poistného od zamestnávateľa.

Čítať celý príspevok »
Otázka:
23.03.2016 - Ako je to so zdravotnym poistenim, ak plánujem dočasne bývať a pracovať v zahraničí (EU) - musím si platiť aj zdravotné poistenie na Slovensku? Na základe čoho mi bude poskytnutá zdravotná starostlivosť na Slovensku?

Odpoveď:
24.03.2016 - Občan EÚ môže byť verejne zdravotne poistený len v jednom členskom štáte. Povinné verejné zdravotné poistenie v SR nie je nijako viazané na štátne občianstvo, ale na trvalý pobyt, resp. na výkon zamestnania alebo živnosti v SR. Ak poistenec odchádza pracovať do iného členského štátu Európs...

Čítať celý príspevok »
Otázka:
22.03.2016 - Prečo keď idem na dovolenku v rámci Európy (napríklad na lyžovačku), je potrebné cestovné poistenie? Nestačí mi európsky zdravotný preukaz?

Odpoveď:
24.03.2016 - VšZP uhrádza liečbu v zahraničí v súlade s platnou legislatívou. Potrebnú zdravotnú starostlivosť uhrádza na základe EPZP. Na základe EPZP má poistenec nárok na potrebnú zdravotnú starostlivosť v členských štátoch EÚ, Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a vo Švajčiarsku. Potrebná zdravotn...

Čítať celý príspevok »
Otázka:
22.03.2016 - Som z Ukrajiny a prišla som na Slovensko za prácou. Kým si nejakú nájdem, musím si u lekára platiť sama? A ak si nájdem prácu, prihlási ma do zdravotnej poisťovne zamestnávateľ? Mám na to nárok ako cudzinec?

Odpoveď:
24.03.2016 - Ak osoba nespĺňa legislatívne podmienky, nemá právo na povinné verejné zdravotné poistenie na území SR. Právo na povinné verejné zdravotné poistenie na území SR vzniká až odo dňa zamestnania na území SR. Povinnosť poistiť sa na území SR je do 8 dní odo dňa zamestnania.

Čítať celý príspevok »
Otázka:
21.03.2016 - Zdravím, mám otázku ohľadom uhrádzania úkonov pri zubárke. Ide o to, že moja predošlá zubárka mojim zubom skôr uškodila a tak som prešiel k novej, avšak cena je takmer dvojnásobná. Súkromná zubárka je zmluvná so VsZP. Preto mám otázku, či a koľko ...

Odpoveď:
24.03.2016 - Zoznam výkonov, ktoré sú plne, alebo čiastočne hradené z verejného zdravotného poistenia určuje Opatrenie MZ SR, ktorým sa vydáva Zoznam zdravotníckych výkonov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia. Plne hradená je napr. preventívna prehliadka...

Čítať celý príspevok »
Otázka:
21.03.2016 - Mam trvalé bydlisko na Slovensku. Skoro tri roky som sa zdržiavala v Austrálii, kde som poberala iba sociálne dávky pre osamelého rodiča. Aké vysoké mesačné dávky by som mala spätne doplatiť pre dobrovoľné poistenie vo VsZP, kde ma viedli ako dobr...

Odpoveď:
24.03.2016 - Ak poistenec vycestuje do zahraničia mimo členských štátov EÚ, a to najmenej na 6 mesiacov, musí túto skutočnosť oznámiť svojej zdravotnej poisťovni, preukázať, že na území daného štátu bude zdravotne poistený (stačí aj doklad o komerčnom poistení) a odovzdať preukaz poistenca. V tom prípade mu ...

Čítať celý príspevok »
1 2 3 4 >>


Ďalšie témy v poradenstve: Mali sme v poradenstve:
PZP a havarijné poistenie
Poistenie domácnosti a nehnuteľnosti
Zdravotne poistenie
Cestovné poistenie
Čo pokrýva zdravotné poistenie

Sponzorované odkazy