Živnosť alebo s.r.o.? Čo treba vedieť pri začatí podnikania

Na začiatku podnikania riešia budúci podnikatelia častokrát dilemu, či si založiť živnosť, alebo sa rozhodnúť pre spoločnosť s ručením obmedzeným.


Obe patria na Slovensku medzi najobľúbenejšie a najčastejšie právne formy podnikania. Do úvahy pritom treba brať hneď niekoľko kritérií. 

Kritériá, ktoré priblížia rozdiel medzi živnosťou a s.r.o.


 
živnosť
s.r.o.
Doba založenia  do 3 pracovných dní  približne 15 – 20 dní
Poplatky za založenie  5 € za každú voľnú živnosť,
15 € za každú viazanú živnosť
 300 € pri písomnom podaní,
150 € pri elektronickom podaní
Ručenie  celým svojím majetkom, teda aj
osobným (napr. auto, rodinný dom,
byť, zariadenie a pod.)
 len do výšky nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri
Možnosť vstupu investora  nie je možné  formou zvýšenia základného imania
Spôsob vyplácania príjmov  príjmy nadobudnuté podnikaním sú
osobným vlastníctvom živnostníka
 formou pracovno-právneho vzťahu,
formou odmeny za výkon funkcie konateľa,
formou vyplácania podielu zo zisku
Odvodové zaťaženie  min. odvody do zdrav. poisťovne:
60,06 €,
min. odvody do soc. poisťovne:
142,20 €
 s.r.o. neplatí odvody do zdravotnej ani sociálnej poisťovni
Sadzba dane z príjmov  19%/25%  22%
Uplatňovanie daňových výdavkov  paušálne výdavky alebo skutočné
výdavky
 len skutočné výdavky
Možnosť znížiť základ dane o nezdaniteľnú časť  áno  nie
Uplatnenie daňového bonusu  áno  nie
Spôsob vedenia účtovníctva  jednoduché alebo podvojné, možnosť uplatňovať paušálne výdavky  podvojné


Pri rozhodovaní sa o forme podnikania treba myslieť aj na rôzne životné situácie, ktoré môžu počas podnikania nastať. Napríklad dlhodobá práceneschopnosť a výpadok príjmu, kúpa bytu alebo domu a s tým spojená žiadosť o hypotekárny úver, prípadne potreba spotrebného úveru na rekonštrukciu alebo iné výdavky, materská dovolenka v prípade ženy - podnikateľky, žiadosť o podnikateľský úver a mnohé ďalšie. Zvládnutie vyššie spomenutých situácií môže byť rozdielne pri podnikateľovi – živnostníkovi a spoločníkovi/majiteľovi s.r.o.


lista sp 4
 

 

Výhody a nevýhody jednotlivých právnych foriem
Výhody a nevýhody živnosti

Výhody a nevýhody s.r.o.
 x neobmedzené ručenie celým majetkom ✓ obmedzené ručenie
✓ jednoduchý prístup k príjmom z podnikania  x nutnosť riešiť vyplácanie majiteľa firmy
✓ možnosť uplatniť si paušálne výdavky x nemožnosť uplatniť paušálne výdaje
✓ nie je nutnosť viesť účtovníctvo x nutnosť viesť podvojné účtovníctvo
x progresívne zdaňovanie príjmov ✓ jedna sadzba dane
x povinnosť platiť zdravotné odvody ✓ neplatia sa odvody do ZP ani SP
 x môže vzniknúť povinnosť platiť odvody do SP
✓ prvý rok sa neplatia odvody do SP
x po prvom roku povinnosť platiť daňovú licenciu
✓ možnosť uplatniť daňový bonus  x nie je možné uplatniť daňový bonus
 ✓ možnosť uplatniť nezdaniteľné časti základu dane x nemožnosť uplatniť nezdaniteľné časti základu dane
✓ jednoduché skončenie podnikania x zložitejšie skončenie podnikania
 


Netreba zabúdať ani na legislatívne zmeny, ktoré sa môžu častokrát meniť. Z dôležitých zmien týkajúcich sa podnikateľov, ktoré vstúpili do platnosti na začiatku roka 2016 ich môžeme vybrať hneď niekoľko:
 • uplatňovanie DPH na základe prijatia platby,
 • virtuálna registračná pokladnica pre všetkých podnikateľov,
 • zvýšenie mesačnej minimálnej mzdy,
 • zvýšenie odvodov pre živnostníkov na sumu 142,20 €,
 • zrušenie povinnosti splácať peňažné vklady do základného imania na bankový účet,
 • čierna listina konateľov (zavedenie registra diskvalifikácií),
 • nový autorský zákon,
 • vyžiadanie dokumentácie k transferovému oceňovaniu,
 • mesačné daňové odpisy pri vybranom hmotnom majetku,
 • zmeny v kontrolnom výkaze DPH,
 • nové ustanovenia o „Spoločnosti v kríze“,
 • zvýšenie pokút za daňové úniky.
 

Ako vidí situáciu na trhu odborník


„V roku 2015 bol podobne ako v roku 2014 väčší záujem o zakladanie živností. Túto formu uprednostnili až tri štvrtiny podnikateľov. Na druhej strane, živnosti vedú aj rebríček zrušených právnych foriem. V porovnaní so spoločnosťou s ručením obmedzeným sa ich za minulý rok zrušilo takmer šesťnásobne viac.“ hovorí Viliam Kováč, odborník na segment malých a stredných podnikov ČSOB a pokračuje: „O zakladanie živností je najväčší záujem v prvej polovici roka. S blížiacim sa koncom roka záujem o začatie podnikania klesá, ale naopak stúpa počet zrušených živností. Naopak, pri zakladaní s.r.o. nebadať až také veľké rozdiely ako pri živnostníkoch. Čo sa týka ich rušenia, ich majitelia tak robia najmä v prvej polovici roka. Záujem o ich zakladanie v poslednom štvrťroku však tak ako pri živnostníkoch postupne klesá.“


Úvery pomohli najmä živnostníkom


EIF úvery tvoria v ČSOB nadpolovičnú väčšinu doteraz predaných investičných a prevádzkových úverov od ich uvedenia do ponuky. Prostredníctvom týchto úverov vie banka financovať aj spoločnosti, ktoré by sa bežne na úver nekvalifikovali, resp. majú možnosť získať vyšší úverový limit. EIF úvery pomohli najmä živnostníkom - medzi odvetvia, ktoré banka financovala najmä z EIF úverov, patria napríklad firmy zamerané na elektrickú inštaláciu či inštaláciu kanalizačných, výhrevných a klimatizačných zariadení, takisto aj maloobchod so železiarskym tovarom, farbami a sklom, ale aj spoločnosti poskytujúce účtovnícke a audítorské činnosti, či jedálne alebo reklamné agentúry.
 

Vyberáme z Poistovne.sk

33131_obr

Časť SZČO musí do 10. augusta zaplatiť sociálne odvody v novej výške

ýka sa to tých samostatne zárobkovo činných osôb, ktoré podali daňové priznanie za minulý rok v pôvodnej lehote do 31. marca tohto roka.
07.08.2020
Čítať viac o Časť SZČO musí do 10. augusta zaplatiť sociálne odvody v novej výške
ohen

Poistenie nehnuteľnosti: Ako je to so škodami pri grilovačke?

Pri varení či grilovaní na záhrade by sme nemali zabúdať na to, že aj malá neopatrnosť môže spôsobiť značné škody na majetku a na zdraví.
06.08.2020 | redakčne upravené
Čítať viac o Poistenie nehnuteľnosti: Ako je to so škodami pri grilovačke?

Vyberáme z banky.sk