Predĺženie PN po úraze je poistným podvodom – dojdú vám na to?

Opravu auta poškodeného po nehode vám preplatí poisťovňa – a čo tak zahrnúť do škody aj preliačený blatník z pred pol roka? Alebo sa dohodnete s lekárom, že zlomenú nohu z lyžovačky ste si museli liečiť nie dva mesiace, ale rovno tri. Prečítajte si, ako poisťovne odhaľujú poistné podvody.


Takmer tri štvrtiny poistných podvodov Komunálnej poisťovne v roku 2015 sa týkali poistenia majetku, predovšetkým motorových vozidiel a zvyšok tvorili životné poistky. V minulom roku preverovali viac ako 700 škodových udalostí z oblasti neživotného aj životného poistenia. Asi polovica z nich bola šetrená aj externou spoločnosťou v súvislosti s podozrením na pokus o poistný podvod. Vo väčšine týchto prípadoch sa pokus o poistný podvod potvrdil. Poisťovňa následne ukončila likvidáciu škody bez poskytnutia finančnej kompenzácie.

Pri ktorých poisteniach sa pácha najviac podvodov?
Najčastejšie sa poistné podvody vykonávajú na motorových vozidlách. V rámci životného poistenia sú to úrazové pripoistenia (drobné časté malé úrazy).

Postup pri odhaľovaní
V prípade podozrenia o podvod poisťovňa dokazuje, že nie je možné, aby sa poistná udalosť stala tak, ako tvrdí klient. A častokrát trafia klinec po hlavičke, lebo iba päť percent z takýchto prípadov sa odvolá. Po identifikovaní podozrenia na poistný podvod poisťovňa zadá šetrenie detektívnej kancelárii. Taktiež sú využívaní znalci z odboru cestnej dopravy, strojárstva či stavebníctva. Po zistení nekalej činnosti klienta je spis odstúpený orgánom činným v trestnom konaní.
V rámci životných poistiek zisťuje poisťovňa všetky možné dostupné skutočnosti ohľadom vzniku a priebehu poistnej udalosti a taktiež využíva kontrolné osobné lekárske prehliadky a vyšetrenia.

Kto pácha podvody
Skupiny zaoberajúce sa poistnými podvodmi sú dobre organizované. V prípade, že poisťovňa zameria pozornosť na určitý typ nehodového deja, v dôsledku ktorého dochádza k zvýšenej frekvencii vzniku škody, veľmi rýchlo sa prispôsobia a následne sa zmení ich orientácia.
Pri životných poistkách ide hlavne o rodinné klany, alebo skupiny blízkych známych z okolia alebo ešte zo školy (spolužiaci). Častým usvedčujúcim faktorom je spoločný lekár.

Najčastejšie prípady
V rámci neživotného poistenia sa najčastejšie stretávame s poistnými podvodmi motorových vozidiel. Napríklad:
  • za vinníka si klienti vyberajú osobu, s ktorou sa poznajú a s tou spíšu zápis, pričom poškodenie im spôsobilo iné vozidlo
  • klient má na vozidle viacero poškodení, z ktorých mnohé sú staršieho dáta, ale poškodený tvrdil, že to bolo pri jednej poistnej udalosti
  • poškodenie je viditeľne staršieho dáta, ako dátum nahlásenia škodovej udalosti, počas ktorej malo dôjsť k poškodeniu
  • poškodenie bolo nahlásené v inej poisťovni pôvodným majiteľom ešte pred nahlásenou udalosťou v našej poisťovni už novým majiteľom (k odhaleniu dôjde pri preverovaní nahlásenej škody v Centrálnej evidencii poistných udalostí (CEPU), pri kontrole originality alebo v havarijnom poistení pri obhliadke pred vstupom do poistenia)
  • poškodený si na vozidlo namontuje už poškodené diely, ktorých poškodenie vzniklo na inom vozidle
  • úmyselné poškodenie vozidla pri dopravnej nehode, ktoré má buď prekryť staršie poškodenie alebo ktoré je za účelom preplatenia poistného plnenia z havarijnej poistnej zmluvy a aj z poistenia finančnej straty /GAP/
  • servis doručí doklad /faktúru/ od kúpy náhradných dielov, ktorý je sfalšovaný

V rámci produktov životného poistenia ide hlavne o fingované úrazy mäkkých častí tela (ako podvrtnutia, pomliaždenia a rezné rany), taktiež sme zaznamenali pokus o poisťovací podvod v prípade zlomením - závažných aj menej závažných. Klienti sa snažili zneužiť poistné plnenie z rizík – ČNL (čas nevyhnutného liečenia úrazu) a PN (práceneschopnosti).

Vyberáme z Poistovne.sk

image009

„Od zábavy k úrazu je na skok,“ varuje nová preventívna kampaň

„Prevencia má cenu zlata!“ je názov novej preventívnej kampane Nadácie Allianz a Slovenského paralympijského výboru (SPV). Neuvážený skok do vody môže mať fatálne následky.
05.08.2022
Čítať viac o „Od zábavy k úrazu je na skok,“ varuje nová preventívna kampaň
chocolate-lab-dog

Ako poistiť psa? Pozornosť venujte aj bezpečnej doprave

Cestovanie so psom alebo mačkou prináša určité obmedzenia a povinnosti. Dbať treba hlavne na bezpečnosť. Čo všetko treba zabezpečiť, aby vaša cesta prebehla hladko? Prinášame základný prehľad odporúčaní a informácie o poistení zvierat.
03.08.2022 | redakcia
Čítať viac o Ako poistiť psa? Pozornosť venujte aj bezpečnej doprave

Vyberáme z banky.sk