Predĺženie PN po úraze je poistným podvodom – dojdú vám na to?

Opravu auta poškodeného po nehode vám preplatí poisťovňa – a čo tak zahrnúť do škody aj preliačený blatník z pred pol roka? Alebo sa dohodnete s lekárom, že zlomenú nohu z lyžovačky ste si museli liečiť nie dva mesiace, ale rovno tri. Prečítajte si, ako poisťovne odhaľujú poistné podvody.


Takmer tri štvrtiny poistných podvodov Komunálnej poisťovne v roku 2015 sa týkali poistenia majetku, predovšetkým motorových vozidiel a zvyšok tvorili životné poistky. V minulom roku preverovali viac ako 700 škodových udalostí z oblasti neživotného aj životného poistenia. Asi polovica z nich bola šetrená aj externou spoločnosťou v súvislosti s podozrením na pokus o poistný podvod. Vo väčšine týchto prípadoch sa pokus o poistný podvod potvrdil. Poisťovňa následne ukončila likvidáciu škody bez poskytnutia finančnej kompenzácie.

Pri ktorých poisteniach sa pácha najviac podvodov?
Najčastejšie sa poistné podvody vykonávajú na motorových vozidlách. V rámci životného poistenia sú to úrazové pripoistenia (drobné časté malé úrazy).

Postup pri odhaľovaní
V prípade podozrenia o podvod poisťovňa dokazuje, že nie je možné, aby sa poistná udalosť stala tak, ako tvrdí klient. A častokrát trafia klinec po hlavičke, lebo iba päť percent z takýchto prípadov sa odvolá. Po identifikovaní podozrenia na poistný podvod poisťovňa zadá šetrenie detektívnej kancelárii. Taktiež sú využívaní znalci z odboru cestnej dopravy, strojárstva či stavebníctva. Po zistení nekalej činnosti klienta je spis odstúpený orgánom činným v trestnom konaní.
V rámci životných poistiek zisťuje poisťovňa všetky možné dostupné skutočnosti ohľadom vzniku a priebehu poistnej udalosti a taktiež využíva kontrolné osobné lekárske prehliadky a vyšetrenia.

Kto pácha podvody
Skupiny zaoberajúce sa poistnými podvodmi sú dobre organizované. V prípade, že poisťovňa zameria pozornosť na určitý typ nehodového deja, v dôsledku ktorého dochádza k zvýšenej frekvencii vzniku škody, veľmi rýchlo sa prispôsobia a následne sa zmení ich orientácia.
Pri životných poistkách ide hlavne o rodinné klany, alebo skupiny blízkych známych z okolia alebo ešte zo školy (spolužiaci). Častým usvedčujúcim faktorom je spoločný lekár.

Najčastejšie prípady
V rámci neživotného poistenia sa najčastejšie stretávame s poistnými podvodmi motorových vozidiel. Napríklad:
  • za vinníka si klienti vyberajú osobu, s ktorou sa poznajú a s tou spíšu zápis, pričom poškodenie im spôsobilo iné vozidlo
  • klient má na vozidle viacero poškodení, z ktorých mnohé sú staršieho dáta, ale poškodený tvrdil, že to bolo pri jednej poistnej udalosti
  • poškodenie je viditeľne staršieho dáta, ako dátum nahlásenia škodovej udalosti, počas ktorej malo dôjsť k poškodeniu
  • poškodenie bolo nahlásené v inej poisťovni pôvodným majiteľom ešte pred nahlásenou udalosťou v našej poisťovni už novým majiteľom (k odhaleniu dôjde pri preverovaní nahlásenej škody v Centrálnej evidencii poistných udalostí (CEPU), pri kontrole originality alebo v havarijnom poistení pri obhliadke pred vstupom do poistenia)
  • poškodený si na vozidlo namontuje už poškodené diely, ktorých poškodenie vzniklo na inom vozidle
  • úmyselné poškodenie vozidla pri dopravnej nehode, ktoré má buď prekryť staršie poškodenie alebo ktoré je za účelom preplatenia poistného plnenia z havarijnej poistnej zmluvy a aj z poistenia finančnej straty /GAP/
  • servis doručí doklad /faktúru/ od kúpy náhradných dielov, ktorý je sfalšovaný

V rámci produktov životného poistenia ide hlavne o fingované úrazy mäkkých častí tela (ako podvrtnutia, pomliaždenia a rezné rany), taktiež sme zaznamenali pokus o poisťovací podvod v prípade zlomením - závažných aj menej závažných. Klienti sa snažili zneužiť poistné plnenie z rizík – ČNL (čas nevyhnutného liečenia úrazu) a PN (práceneschopnosti).

Vyberáme z Poistovne.sk

redakcia-nehoda1

Ako sa vyhnúť zrážke so zverou a čo robiť po kolízii

Stret so zverou býva častejší, než si myslíme. V roku 2021 evidovala Allianz poisťovňa  2487 zrážok vozidiel so zverou, škody dosiahli výšku  6,63 milióna eur. V UNIQE tvoria škody následkom stretu so zvieraťom asi 10% z celkových škôd na motorových vozidlách.
29.09.2022 | redakcia
Čítať viac o Ako sa vyhnúť zrážke so zverou a čo robiť po kolízii
8466

Slováci by si mali podľa odborníkov dávať pozor na podpoistenie nehnuteľnosti

Na Slovensku je drvivá väčšina bytových domov podpoistená. Konštatuje to Združenie pre lepšiu správu bytových domov.
26.09.2022
Čítať viac o Slováci by si mali podľa odborníkov dávať pozor na podpoistenie nehnuteľnosti

Vyberáme z banky.sk