Téma: Zdravotné poistenie
Otázka:

Som na rodičovskej dovolenke a kvôli manželovej práci sme sa na niekoľko mesiacov presťahovali do zahraničia. Mám nárok na to, aby štát za mňa počas tohto obdobia platil zdravotné poistenie?

Odpoveď:
V prípade ak je nositeľ (manžel/manželka) zdravotne poistený v cudzine z titulu ekonomickej činnosti a má v Slovenskej republike nezaopatrených rodinných príslušníkov v zmysle zákona o zdravotnom poistení, títo nezaopatrení rodinní príslušníci sú zdravotne poistení v cudzine spolu s nositeľom. Zdravotné poistenie v cudzine im vzniká z titulu odvodeného práva nositeľa. V tomto prípade nezaopatrené dieťa a manželka poberajúca rodičovský príspevok v SR sa považujú za nezaopatrených rodinných príslušníkov v zmysle zákona o zdravotnom poistení a majú byť poistení v cudzine spolu s nositeľom.
Odpovedal: Judita Smatanová (07.07.2015)
Späť

Vyberáme z banky.sk