Starú životnú poistku nerušte, skôr si ju doplňteAutor: Andrej Dorič
23.03.2015 (07:00)

 Poisťovne vám často umožnia starú poistku iba vylepšiť namiesto jej zrušenia.  
 
Ak máte starú životnú poistku, ktorú by ste chceli vylepšiť, napríklad tak, že si zvýšite poistné sumy aj platby poistného nemusíte ju rušiť.

Pre každého z nás je dobré si zrekapitulovať, aké sú moje súčasné potreby, či sú dostatočné pokryté v poistke, ktorú máme alebo je nevyhnutné doplniť svoje poistenie tak, aby pokrývalo aktuálne potreby. Všetko v našom živote sa vyvíja a aj životné poistenie napreduje,“ vysvetľuje Anastázia Ferienčíková, manažérka životných produktov v Allianz – Slovenskej poisťovni v našej poradni.

Ak by ste chceli len zvýšiť poistnú sumu, môžete to urobiť dodatkom k existujúcej poistnej zmluve.  

Vo väčšine poistení je možné poistnú sumu pre prípad úrazu, choroby alebo úmrtia navýšiť,“ dodáva Ferienčíková. 

Zadajte otázku do poradne o  životnom poistení


Pri tejto požiadavke musíte rátať s tým, že poisťovňa si preverí váš aktuálny zdravotný stav zdravotným dotazníkom.

Nie vždy sa dodatok k pôvodnej zmluve oplatí. Jednak musíte rátať s poplatkom za zmenu zmluvy a niekedy sú podmienky na novej poistke výhodnejšie. Navyše skôr uzatvorená poistná zmluva môže zmenou, napríklad rozsahu krytia, stratiť benefit kalkulovanej technickej úrokovej miery, platnej pri jej uzatvorení. 

Ak si chcete dopoistiť novú poistnú ochranu pre niečo, čo ešte nemáte odborníci radia uzatvoriť novu poistnú zmluvu. Vtedy však musíte rátať s nákladmi na ukončenie starej zmluvy. Poisťovne zvyčajne na novej poistnej zmluve pri výpočte poistného zohľadnia to, čo ste si už ako finančnú rezervu vytvorili na pôvodnej zmluve.  

Lista Odporucame

Čo všetko si môžete pripoistiť


Poisťovne ponúkajú k základnému životnému poisteniu rôzne pripoistenia. Napríklad v Allianz-Sp si môžete pripoistiť kritické choroby, nadštandardná zdravotnícka starostlivosť či pripoistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici. 

Všetky tieto pripoistenia si môže klient zvoliť na začiatku poistenia aj počas doby poistenia, je veľmi dôležité vedieť, že s pribúdajúcim vekom klienta rastie aj riziko chorôb, preto odporúčame mať od samého začiatku poistenia pokryté všetky možné riziká pre prípad choroby alebo úrazu a v neposlednom rade aj úmrtia,“ vysvetľuje  Ferienčíková.

Ak by ste si chceli pripoistiť nejakú chorobu ktorú ste už prekonali, nemusí vám to poisťovňa dovoliť, pretože je pravdepodobnosť, že sa ochorenie zopakuje. Ak vám chorobu pripoistí tak to môže byť drahšie akoby ste očakávali. 
 
Poisťovne radia, aby ste vyplnili len predbežný návrh na pripoistenie a zaslali do poisťovne celú dostupnú zdravotnú dokumentáciu na posúdenie.  
Foto: Ivan Sedlák


Sponzorované odkazy