Aké poplatky vás pri dôchodkovom sporení v 2. pilieri čakajú

So sporením si na penziu v 2. pilieri sú spojené zákonom limitované poplatky. Sporiteľ si ich znížiť nemôže, DSSka iba čiastočne v rámci konkurenčného boja.


V súkromnom dôchodkovom sporení tiež nazývanom "2. pilier" na sporiteľov čakajú tri druhy poplatkov, ktorých výška je limitovaná zákonom:
  1. Poplatok za vedenie osobného dôchodkového účtu, ktorý nesmie presiahnuť 1 % zo sumy príspevkov pripísaných na účet nepriradených platieb, pred pripísaním dôchodkových jednotiek na osobný dôchodkový účet sporiteľa
  2. Poplatok za správu dôchodkového fondu, ktorý nesmie presiahnuť 0,3 % priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde,
  3. Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde. Ten sa mení každý pracovný deň podľa vzorca uvedeného v zákona (v percentuálnom vyjadrení je to 10 % z dosiahnutého zhodnotenia majetku v danom fonde).
Tento tretí poplatok si dôchodková správcovská spoločnosť (DSSka) nemôže účtovať vždy, ale len vtedy, ak vám reálne peniaze zarobí.

Zadajte otázku do novej poradne o 2. dôchodkovom pilieri


„Nárok na odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde má spoločnosť iba vtedy, ak vypočítaná suma podľa vzorca uvedeného v zákone bude mať kladnú hodnotu. V prípade zápornej hodnoty, spoločnosť nemá právo na odplatu za zhodnotenie. Ide zároveň o horné limity poplatkov,“ vysvetľuje Jan Zápotočný, obchodný riaditeľ poisťovacej časti ING Slovensko.

Rastislav Kraľovič z AXA poisťovne vysvetľuje, že pri poplatkoch nejde o odplatu DSSke, ale poplatky zahŕňajú všetky výdavky, ktoré je spoločnosť povinná platiť za investovanie vo fondoch, za vedenie bežných účtov či obchodníkom s cennými papiermi.

lista Neprehliadnite

Na poplatkoch veľa neušetríte


Keďže výška poplatkov je regulovaná štátom, nie je veľký priestor na nich ušetriť. Ak by ste chceli prestúpiť do inej DSS, vzhľadom na rovnakú alebo podobnú výšku poplatkov v jednotlivých DSS tiež veľa neušetríte.

Napriek tomu zákon ponúka istý priestor na konkurenčný boj. Štát v zákone určil stropy poplatkov, ale nie dno. Takže DSSky si môžu - aj nemusia - účtovať najvyšší možný poplatok. V rámci boja o klienta sú ochotné z poplatkov zľaviť.

Naša spoločnosť je navyše pripravená vyhodnotiť individuálne s každým klientom jeho situáciu a poradiť mu, či je 2. pilier pre neho vhodný alebo nie. Zadarmo našim klientom ponúkame i revíziu aktuálnej zmluvy a vysvetlenie jej stavu či poplatkov,“ dodáva Zápotočný.

Sporiteľ má obmedzené možnosti ako ovplyvniť výšku poplatkov. Ušetriť môžete jedine vtedy, ak zmeníte fond sporenia na indexový kde je poplatok nižší (0,2 % ročne) oproti poplatku pri dlhopisovom, zmiešanom aj akciovom fonde (0,3 % ročne). Na druhej strane je tento fond viac rizikový a zaplatíte zaň vyšší poplatok za zhodnotenie svojou majetku.

Poplatok za zmenu DSS len do roka


Ak sa rozhodnete zmeniť svoju DSS, nemali by ste platiť za zmenu žiadny poplatok len ak to urobíte po uplynutí minimálne 1 roku sporenia.

V prípade, že zmenu DSS urobíte do jedného roka, zaplatíte Sociálnej poisťovni poplatok vo výške 16 eur za vydanie akceptačného listu.

Ak by DSS-ka chcela meniť poplatky, má zo zákona povinnosť informovať o zmene poplatkov v periodickej tlači a na svojej internetovej stránke najneskôr 30 dní pred tým, ako ich zmení. 

Vyberáme z Poistovne.sk

image009

„Od zábavy k úrazu je na skok,“ varuje nová preventívna kampaň

„Prevencia má cenu zlata!“ je názov novej preventívnej kampane Nadácie Allianz a Slovenského paralympijského výboru (SPV). Neuvážený skok do vody môže mať fatálne následky.
05.08.2022
Čítať viac o „Od zábavy k úrazu je na skok,“ varuje nová preventívna kampaň
chocolate-lab-dog

Ako poistiť psa? Pozornosť venujte aj bezpečnej doprave

Cestovanie so psom alebo mačkou prináša určité obmedzenia a povinnosti. Dbať treba hlavne na bezpečnosť. Čo všetko treba zabezpečiť, aby vaša cesta prebehla hladko? Prinášame základný prehľad odporúčaní a informácie o poistení zvierat.
03.08.2022 | redakcia
Čítať viac o Ako poistiť psa? Pozornosť venujte aj bezpečnej doprave

Vyberáme z banky.sk